มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน-VZ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-BT-VN96

ดานัง • เว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • บาน่าฮิลล์ • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • สะพานมังกร • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • วัดลินห์อึ้ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน-VZ

กำหนดวันเดินทาง :  มิถุนายน - ตุลาคม 2565

วันที่ 1   สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • เว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม             (-/บั๋นหมี่/เย็น)
วันที่ 2   เมืองเว้ •  พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ •  บาน่าฮิลล์       (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 3   บาน่าฮิลล์ • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • พัก 5 ดาว     (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 4    สะพานมังกร • วัดลินห์อึ้ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ                   (เช้า/-/-)

อัตราค่าบริการ  มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน-VZ

วันเดินทาง 

วันเดินทางกลับจำนวนผู้ใหญ่เด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว
17 มิ.ย.6520 มิ.ย.6530+1 15,999 14,9995,500 
24 มิ.ย.6527 มิ.ย.6530+115,999
14,9995,500
01 ก.ค.6504ก.ค.6530+115,99914,9995,500
08 ก.ค.6511 ก.ค.6530+115,99914,9995,500
15 ก.ค. 6518 ก.ค. 6530+116,99915,9995,500
22 ก.ค. 6525 ก.ค. 6530+116,99915,9995,500
29 ก.ค. 6501 ส.ค. 6530+116,99915,9995,500
05 ส.ค. 6508 ส.ค. 6530+116,99915,9995,500
12 ส.ค.6515 ส.ค.6530+117,99911,9995,500
19 ส.ค. 6522 ส.ค. 6530+115,99914,9995,500
26 ส.ค.6529 ส.ค.6530+116,99915,9995,500
02 ก.ย. 6505 ก.ย. 6530+115,99914,9995,500
09 ก.ย. 6512 ก.ย. 6530+116,99915,9995,500
16 ก.ย.6519 ก.ย.6530+115,99914,9995,500
23 ก.ย.6526 ก.ย.6530+116,99915,9995,500
30 ก.ย. 6503 ต.ค. 6530+116,99915,9995,500
07 ต.ค.6510 ต.ค.6530+116,99915,9995,500
14 ต.ค.6517 ต.ค.6530+117,99916,9995,500
21 ต.ค. 6524 ต.ค. 6530+116,99915,9995,500
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน-VZ

 Powered by MakeWebEasy.com