มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน 2 คืน- VZ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-BT-VN87

ดานัง • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • บาน่าฮิลล์ • สะพานมังกร • สะพานรัก • ร้านไม้ไผ่ • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน 2 คืน- VZ

กำหนดวันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2565

วันที่ 1   สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • หมู่บ้านกั๊มทาน  •  นั่งเรือกระด้ง  •  เมืองโบราณฮอยอัน         (-/-/เย็น)
วันที่ 2   บาน่าฮิลล์ • สะพานมังกร • สะพานรัก • ร้านไม้ไผ่ • ดานัง     (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 3   วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ        (เช้า/-/-)

อัตราค่าบริการ  มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน 2 คืน- VZ

วันเดินทาง 

วันเดินทางกลับจำนวนผู้ใหญ่เด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว
03 มิ.ย.6505 มิ.ย.6530+111,99910,9993,000
17 มิ.ย.6519 มิ.ย.6530+19,9999,9993,000
08 ก.ค.6510 ก.ค.6530+110,9999,9993,000
13 ก.ค.6515 ก.ค.6530+112,99911,9993,000
15 ก.ค.6517 ก.ค.6530+19,9999,9993,000
27 ก.ค.6529 ก.ค.6530+111,99910,9993,000
29 ก.ค.6531 ก.ค.6530+112,99911,9993,000
10 ส.ค.6512 ส.ค.6530+111,99910,9993,000
12 ส.ค.6514 ส.ค.6530+1 12,999 11,999 3,500
26 ส.ค.6528 ส.ค.6530+111,999 10,999 3,000
26 ส.ค.6528 ส.ค.6530+111,999 10,999 3,000
07 ก.ย.6509 ก.ย.6530+19,9999,9993,000
09 ก.ย.6511 ก.ย.6530+111,999 10,9993,000
23 ก.ย.6525 ก.ย.6530+111,999 10,9993,000
07 ต.ค.6509 ต.ค.6530+111,999 10,999 
3,000
12 ต.ค.6514 ต.ค.6530+111,99910,9993,000
14 ต.ค.6516 ต.ค.6530+111,999 10,9993,000
21 ต.ค.6523 ต.ค.6530+112,999 11,999 3,000
26 ต.ค.6528 ต.ค.6530+110,9999,9993,000
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน 2 คืน- VZ

 Powered by MakeWebEasy.com