มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน - VZ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-BT-VN89

ดานัง • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ • เมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดองบา• ล่องเรือแม่น้ำหอม • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • เมืองโบราณฮอยอัน • สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน - VZ

กำหนดวันเดินทาง :  มิถุนายน - ตุลาคม 2565

วันที่ 1   สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง  • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์             (-/-/เย็น)
วันที่ 2   บาน่าฮิลล์ • เมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดองบา•  ล่องเรือแม่น้ำหอม (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 3   เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • เมืองโบราณฮอยอัน      (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 4   สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ                   (เช้า/-/-)

อัตราค่าบริการ  มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน - VZ

วันเดินทาง 

วันเดินทางกลับจำนวนผู้ใหญ่เด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว
17 มิ.ย.6520 มิ.ย.6530+1 14,999 13,9994,000 
24 มิ.ย.6527 มิ.ย.6530+114,999
13,9994,000
01 ก.ค.6504ก.ค.6530+114,99913,9994,000 
08 ก.ค.6511 ก.ค.6530+114,99913,9994,000 
15 ก.ค. 6518 ก.ค. 6530+114,99913,9994,000 
22 ก.ค. 6525 ก.ค. 6530+114,99913,9994,000 
29 ก.ค. 6501 ส.ค. 6530+115,99914,9994,000 
05 ส.ค. 6508 ส.ค. 6530+114,99913,9994,000 
12 ส.ค.6515 ส.ค.6530+115,99914,9994,000 
19 ส.ค. 6522 ส.ค. 6530+114,99913,9994,000 
26 ส.ค.6529 ส.ค.6530+114,99913,9994,000 
02 ก.ย. 6505 ก.ย. 6530+114,99913,9994,000 
09 ก.ย. 6512 ก.ย. 6530+114,99913,9994,000 
16 ก.ย.6519 ก.ย.6530+114,99913,9994,000 
23 ก.ย.6526 ก.ย.6530+114,99913,9994,000 
30 ก.ย. 6503 ต.ค. 6530+114,99913,9994,000 
07 ต.ค.6510 ต.ค.6530+114,99913,9994,000 
14 ต.ค.6517 ต.ค.6530+115,99914,9994,000 
21 ต.ค. 6524 ต.ค. 6530+115,99914,9994,000 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน - VZ

 Powered by MakeWebEasy.com