มหัศจรรย์...อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน-QR

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 01-BT-EUR78

โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์ • โคลอสเซียม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน • ปิซ่า• เวนิสเมสเตร้ • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์มาร์ค • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้ • มหาวิหารมิลาน • อินเทอลาเก้น สวิตเซอร์แลนด์ • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขาจุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเน่น • ดิฌง (ฝรั่งเศส) ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม มหัศจรรย์...อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน-QR

วันที่ 1    สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดฮา     
วันที่ 2    โดฮา •  โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์ • โคลอสเซียม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน •ปิซ่า      (-/ กลางวัน / เย็น )       
วันที่ 3    ปิซ่า• เวนิสเมสเตร้ • ท่าเรือตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์มาร์ค • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้     (เช้า/ กลางวัน / เย็น )
วันที่ 4    เวนิส • มิลาน • มหาวิหารมิลาน • อินเทอลาเก้น สวิตเซอร์แลนด์    (เช้า/ กลางวัน / เย็น )
วันที่ 5    อินเทอลาเก้น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขาจุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเน่น • ดิฌง (ฝรั่งเศส)          (เช้า/ กลางวัน / เย็น )
วันที่ 6    ดิฮง • CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE • ปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน (ฝรั่งเศส)      (เช้า/ - / เย็น )  
วันที่ 7    พระราชวังแวร์ซายส์ • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ •  ถนนช็องเซลีเซ       (เช้า/กลางวัน / เย็น )            
วันที่ 8     สนามบินนานาชาติปารีส • โดฮา       (เช้า/ - /- )       
วันที่ 9     สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

อัตราค่าบริการ  มหัศจรรย์...อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน-QR

กำหนดวันเดินทาง :

วันเดินทางจำนวนผู้ใหญ่เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
2 – 10 มิ.ย. 6520+187,99987,99986,99912,000
8 - 16 ก.ค. 6520+189,90089,90088,90012,000
11 - 19 ส.ค. 6520+189,90089,90088,90012,000
9 - 17 ก.ย. 6520+187,99987,99986,99912,000
7 – 15 ต.ค. 6520+189,99989,99988,99912,000
4 – 12 พ.ย. 6520+179,99979,99978,99912,000
9 – 17 ธ.ค. 6520+185,99985,99984,99912,000
24 ธ.ค.- 1 ม.ค. 6520+195,99995,99994,99912,000
12 – 20 ม.ค. 6620+185,99985,99984,99912,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองค่ะ***110,000-120,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  มหัศจรรย์...อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน-QR

 


Powered by MakeWebEasy.com