มหัศจรรย์...ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน-QR

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 01-BT-EUR32

มิวนิค • มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ • เมืองซาลบวร์ก • พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนซ์ • บ้านเกิดโมซาร์ท • เซ็นท์วูฟกัง • เมืองฮัลล์สตัทท์ ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  มหัศจรรย์...ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน-QR

วันที่ 1    สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดฮา
วันที่ 2    โดฮา • มิวนิค • มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์               (-/ กลางวัน / เย็น )       
วันที่ 3    เมืองซาลบวร์ก • พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนซ์ • บ้านเกิดโมซาร์ท • เซ็นท์วูฟกัง • เมืองฮัลล์สตัทท์             (เช้า/ กลางวัน / เย็น )
วันที่ 4    เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล  • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์    (เช้า/ กลางวัน / เย็น )
วันที่ 5    ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์เซ็นท์วีตัส • ถนน Golden Lane • บราทิสลาว่า          (เช้า/ กลางวัน / เย็น )
วันที่ 6    บราทิสลาว่า • ปูดาเปสต์ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • จัตุรัสวีรบุรุษ • มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น • ล่องเรือแม่น้ำดานูบพร้อมแชมเปญ     (เช้า/ กลางวัน / เย็น )
วันที่ 7    ปูดาเปสต์ • Fashion Outlet Prandoft • เวียนนา • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์     (เช้า/ - / เย็น )            
วันที่ 8     สนามบินกรุงเวียนนา • โดฮา            (เช้า/ - /- )       
วันที่ 9     สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

อัตราค่าบริการ  มหัศจรรย์...ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน-QR

กำหนดวันเดินทาง :

วันเดินทางจำนวนผู้ใหญ่เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
16 – 24 มิ.ย. 6525+179,99979,99978,99910,900
22 - 30 ก.ค. 6525+179,99979,99978,99910,900
12 - 20 ส.ค. 6525+179,99979,99978,99910,900
17 - 25 ก.ย. 6525+179,99979,99978,99910,900
21 – 29 ต.ค. 6525+179,99979,99978,99910,900
18 – 26 พ.ย. 6525+169,99969,99968,99910,900
11 – 19 ธ.ค. 6525+175,99975,99974,99910,900
25 ธ.ค.- 2 ม.ค. 6525+182,99982,99981,999

12,900

รายละเอียดเพิ่มเติม
ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองค่ะ***110,000-120,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  มหัศจรรย์...ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน-QR

 


Powered by MakeWebEasy.com