10 วัน แกรนด์ โมร็อกโก-TK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 12-HTC-MOROCCO

คาซาบัลกา - ราบัต - เมคเนส - เฟซ – มิเดลท์ - เมอร์ซูก้า - ทะเลทรายซาฮาร่า นั่งรถ 4WD - ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า – โอเอซิสแห่งแทนเกียร์ วอซาเซท - มาราเกช

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  10 วัน แกรนด์ โมร็อกโก-TK

กำหนดวันเดินทาง :   กันยายน - ธันวาคม 2565

วันที่ 1         กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2         อิสตันบูล – คาซาบลังกา (พักค้าง 2 คืน)
วันที่ 3         คาซาบลังกา
วันที่ 4         คาซาบลังกา - ราบัต - เมคเนส
วันที่ 5         เมคเนส – เฟซ - มิเดลท์
วันที่ 6         มิเดลท์ - เมอร์ซูก้า – ทะเลทรายซาฮาร่า – นั่งรถ 4WD  - ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
วันที่ 7         เมอร์ซูก้า – โอเอซิสแห่งแทนเกียร์ - วอซาเซท
วันที่ 8         มาราเกช
วันที่ 9         มาราเกช – อิสตันบูล
วันที่ 10       อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  10 วัน แกรนด์ โมร็อกโก-TK

กำหนดวันเดินทาง :

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 16-25 ก.ย. 65 / 11-20 ต.ค. 65 / 25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 65 / 25 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66

อัตราค่าบริการ                               

มิถุนายน - ตุลาคม 2565
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน89,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
11,000
เด็กอายุ 2- 12 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)83,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์  เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000-120,000

 (ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักออก BKK-IST-CMN//RAK-IST-BKK)22,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  10 วัน แกรนด์ โมร็อกโก-TK

 


Powered by MakeWebEasy.com