10 วัน สเปน – อันดอร์รา – ริเวียร่า – ลาเวนเดอร์-TK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 8-HTC-SPALAVENDER

บาร์เซโลนา – วิก – อันดอร์รา – แปร์ปิยอง – การ์กาสซอนน์ – นาร์บอนน์ – มองต์เปอลิเยร์ – นีมส์ - เรอมูแล็ง – ซาลง เดอ โพรวองซ์ – วาลองโซล – มาร์กเซย์ – ตูลง – แอนธีปส์ – นีซ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  10 วัน สเปน – อันดอร์รา – ริเวียร่า – ลาเวนเดอร์-TK

กำหนดวันเดินทาง : มิถุนายน – สิงหาคม 2565

วันที่ 1    กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2    อิสตันบูล – บาร์เซโลนา – วิก – อันดอร์รา ลาเวยา
วันที่ 3    อันดอร์รา ลาเวยา – แปร์ปิยอง
วันที่ 4    แปร์ปิยอง – การ์กาสซอนน์ – นาร์บอนน์
วันที่ 5    มองต์เปอลิเยร์ – ถ้ำกรอตเดสเดมัวเซย์ – นีมส์ (พักค้าง 2 คืน)
วันที่ 6     นีมส์ – เรอมูแลงส์ – นีมส์
วันที่ 7     นีมส์ – ซาลง เดอ โพรวองซ์ – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต – วาลองโซล
วันที่ 8     มาร์กเซย์ – ตูลง – นีซ
วันที่ 9     นีซ – อองตีบส์
วันที่ 10    อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  10 วัน สเปน – อันดอร์รา – ริเวียร่า – ลาเวนเดอร์-TK

ราคาทัวร์ 99,900 บาท :     17-25 มิ.ย. 65 / 15-24 ก.ค. 65 / 7-16 ส.ค. 65

 

อัตราค่าบริการ                               

มิ.ย. - ส.ค. 2565
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน99,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
19,000
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)93,900
เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)29,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์  เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
85,000-120,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่) – หักค่าใช้จ่าย ( BKK-BCN//NCE-BKK)24,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม   10 วัน สเปน – อันดอร์รา – ริเวียร่า – ลาเวนเดอร์-TK

 


Powered by MakeWebEasy.com