10 วัน แกรนด์ สเปน โปรตุเกส-TK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTC-SPAPORTU

**เดินทาง : มิถุนายน – ตุลาคม 2565**บาร์เซโลนา - นั่งรถไฟ High Speed สู่มาดริด (ค้าง 2 คืน) - โทเลโด - ซาลามังกา – ปอร์โต้ - โกอิมบลา - ซินทรา - ลิสบอน - บาดาโจส - เซบีญา - กรานาดา - มาลากา

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  10 วัน แกรนด์ สเปน โปรตุเกส-TK

กำหนดวันเดินทาง : มิถุนายน – ตุลาคม 2565

วันที่ 1    กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2    อิสตันบูล – บาร์เซโลนา – เช้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ – เข้าชมปาร์คกูเอล – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
วันที่ 3    บาร์เซโลนา – รถไฟความเร็วสูง AVE Train – มาดริด - พระราชวังหลวง – พลาซามายอร์
วันที่ 4    มาดริด – โทเลโด – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต – สนามฟุตบอลซานเตียโก เบอร์นาบิว - วิหารอียิปต์
วันที่ 5    ซาลามังกา – ปอร์โต้ (โปรตุเกส)
วันที่ 6    ปอร์โต – โกอิมบลา - ลิสบอน
วันที่ 7    ลิสบอน - ซินทรา - บาดาโจส
วันที่ 8    บาดาโจส - เซบีญา - มาลากา
วันที่ 9    มาลากา – กรานาดา - พระราชวังอัลฮัมบรา - อิสตันบูล
วันที่ 10    อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  10 วัน แกรนด์ สเปน โปรตุเกส-TK

ราคาทัวร์ 99,900 บาท :     16-25 มิ.ย. 65 / 14-23 ก.ค. 65 / 11-20 ส.ค. 65 / 15-24 ก.ย. 65 /  13-22 ต.ค. 65 / 20-29 ต.ค. 65

อัตราค่าบริการ                               


มิ.ย. - ส.ค. 2565
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน99,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
14,000
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)94,900
เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)29,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์  เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
85,000-120,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่) – หักค่าใช้จ่าย ( BKK-IST-BCN//AGP-IST-BKK)25,000
กรณีมีวีซ่าแล้ว หรือ ไม่ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  10 วัน แกรนด์ สเปน โปรตุเกส-TK

 


Powered by MakeWebEasy.com