สแกนดิเนเวีย-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วัน 9 คืน-TG

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 8-WCTG0612C

โคเปนเฮเกน – ล่องเรือสำราญ DFDS – ออสโล – กอล – ฟลัม – นั่งรถไฟสายโรแมนติก FLAMBANA – ล่องเรือชม ฟจอร์ด – เบอร์เกน – ลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” – สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า – อัลต้า – ฮอนนิ่งสแวค – กิจกรรมปูยักษ์(King Crab) นอร์ทเคป “ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม สแกนดิเนเวีย-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วัน 9 คืน-TG : เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์

 นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบาน่า * ล่องเรือชมฟยอร์ด * ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน * พักในเรือสำราญห้องพักวิวทะเล * หมู่บ้านซานตาคลอส * ภัตตาคารน้ำแข็ง * จับปูยักษ์นอร์เวย์ * พักโรงแรมในบริเวณนอร์ทเคป 100%

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน  
วันที่ 2     โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือสำราญ DFDS – ออสโล
วันที่ 3     ออสโล – กอล – ฟลัม – นั่งรถไฟสายโรแมนติก FLAMBANA
วันที่ 4     ล่องเรือชม ฟจอร์ด – เบอร์เกน – ชมเมือง 
วันที่ 5     ออสโล – ลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” – ปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์ – ช้อปปิ้งย่านถนน “คาร์ล โจฮัน”
วันที่ 6     ออสโล – อัลต้า – ฮอนนิ่งสแวค – กิจกรรมปูยักษ์(King Crab)  นอร์ทเคป “ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนพร้อมจิบแชมเปญ และรับใบประกาศนียบัตร”
วันที่ 7      ฮอนนิ่งสแวค (นอร์ธเคป) – ทะเลสาบอินารี – โรวาเนียมิ  
วันที่ 8      โรวาเนียมี – หมู่บ้านซานต้า คลอส – เคมิ -      The Experience 365 – ภัตตาคารน้ำแข็ง – เฮลซิงกิ
วันที่ 9      เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เรือซิลเรียไลน์
วันที่ 10     สต๊อกโฮล์ม - ชมเมือง - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ห้าง NK
วันที่ 11     สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า (เมืองหลวงเก่า) – เดินทางกลับ  
วันที่ 12     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

อัตราค่าบริการ   สแกนดิเนเวีย-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วัน 9 คืน-TG : เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์

กำหนดวันเดินทาง :

อัตราค่าบริการ 2565 รวมค่าวีซ่าและทิปพนักงานขับรถ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
10 - 21 มิ.ย.65189,900189,900184,90042,900
17 - 28 มิ.ย.65189,900189,900184,90042,900
01 - 12 ก.ค.65189,900189,900184,90042,900
15 - 26 ก.ค.65189,900189,900184,90042,900
22 ก.ค. - 02 ส.ค.65189,900189,900184,90042,900
06 - 17 ส.ค.65189,900189,900184,90042,900
12 - 23 ส.ค.65189,900189,900184,90042,900
**หากท่านสนใจเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **


ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  สแกนดิเนเวีย-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วัน 9 คืน-TG : เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์

 


Powered by MakeWebEasy.com