ทัวร์กรีนแลนด์ ดินแดนขั้วโลกเหนือ 11 วัน - TG

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 8-WCPTG0611K

โคเปนเฮเกน – เข้าชมพระราชวังโรเซนบอร์ก – ช้อปปิ้งย่านสตรอยก์ – แคงเกอร์ลุสซวค – แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ RUSSELL GLACIER – มุสก้า อ๊อก – อิลลูลิสแซท (มรดกโลก) จุดตั้งถิ่นฐานแรกของชาวอินูอิท – ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง – ชมวาฬสีน้ำเงิน – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – ล่องเรือชมเกาะและหมู่บ้านชาวประมง – มัลโม

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  ทัวร์กรีนแลนด์ ดินแดนขั้วโลกเหนือ 11 วัน - TG

(เยือนประเทศที่มี ....ผืนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด)

กำหนดวันเดินทาง : มิถุนายน - สิงหาคม 2565

วันที่ 1    กรุงเทพ – โคเปนเฮเกน
วันที่ 2    กรุงโคเปนเฮเกน – เข้าชมพระราชวังโรเซนบอร์ก –
ช้อปปิ้งย่านสตรอยก์    
วันที่ 3    โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ลุสซวค – ชมเมือง
วันที่ 4    แคงเกอร์ลุสซวค – แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ Russell Glacier – มุสก้า อ๊อก
วันที่ 5     แคงเกอร์ลุสซวค – อิลลูลิสแซท (มรดกโลก)
วันที่ 6     อิลลูลิสแซท – จุดตั้งถิ่นฐานแรกของชาวอินูอิท – ชมเมือง
วันที่ 7     อิลลูลิสแซท – ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง – ชมวาฬสีน้ำเงิน – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ 
วันที่ 8     อิลลูลิสแซท – ล่องเรือชมเกาะและหมู่บ้านชาวประมง
วันที่ 9     อิลลูลิสแซท – กรุงโคเปนเฮเกน – มัลโม  
วันที่ 10   มัลโม – ชมเมือง – สนามบินโคเปนเฮเกน
วันที่ 11   กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  ทัวร์กรีนแลนด์ ดินแดนขั้วโลกเหนือ 11 วัน - TG

อัตราค่าบริการ รวมทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น

กำหนดการเดินทางอัตราค่าบริการ                               

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ
10 – 20 มิ.ย.65255,900255,900250,90035,900
01 – 11 ก.ค.65255,900255,900250,90035,900
22 ก.ค. – 01 ส.ค.65255,900255,900250,90035,900
05 – 16 ส.ค.65255,900255,900250,90035,900
19 – 29 ส.ค.65
255,900255,900250,900

35,900

 
*** ท่านที่ต้องการที่นั่งชั้นธุรกิจกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ***

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม   ทัวร์กรีนแลนด์ ดินแดนขั้วโลกเหนือ 11 วัน - TG

 


Powered by MakeWebEasy.com