ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน - EY

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 12-ZGMUC-2205EY

**เดินทาง:พฤศจิกายน-ธันวาคม2565**มิวนิค – ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ศาลากลางเมืองมิวนิค – ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ – เมืองฟุสเซ่น – เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์ –เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส – เมืองฮัลล์สตัทท์ – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน - EY

กำหนดวันเดินทาง :   พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
วันที่ 2   เมืองมิวนิค – ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ศาลากลางเมืองมิวนิค –  ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ – เมืองฟุสเซ่น
วันที่ 3   เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์ –เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส                          
วันที่ 4   เมืองฮัลล์สตัทท์ – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง
ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค
วันที่ 5   เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังหลวง – ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – ศาลาว่าการหลังเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์
วันที่ 6   เมืองเวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์
วันที่ 7  สนามบินเวียนนา – สนามบินอาบูดาบี
วันที่ 8  สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ   ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน - EY

วันเดินทาง                            

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
มีเตียง/ไม่มีเตียง
(อายุไม่เกิน 2 - 12 ปี
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
11 – 18 พฤษจิกายน 256555,99052,99035,9909,900
29 พฤษจิกายน – 06 ธันวาคม 256559,99056,99039,9909,900
04 – 11 ธันวาคม 256559,99056,99039,9009,900
26 ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 256669,99066,99047,99015,900
27 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 256669,99066,99047,99015,900
30 ธันวาคม 2565 – 06 มกราคม 256669,99066,99047,99015,900
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
 โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม   ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน - EY 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้