ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7 วัน 4 คืน - BR

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-ZGVIE-2201BR

**เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2565**เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์ – เมืองฮัลล์สตัทท์ – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ – จัตุรัสกลางเมือง – รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ์ ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7 วัน 4 คืน - BR

กำหนดวันเดินทาง :   กรกฎาคม - ตุลาคม 2565

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเวียนนา
วันที่ 2   สนามบินเวียนนา – เมืองเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์
วันที่ 3   เมืองฮัลล์สตัทท์ – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ – จัตุรัสกลางเมือง – รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ์ – จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ – อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์                        
วันที่ 4   เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองปราก – ชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส
ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์
วันที่ 5   เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ย่านเมืองเก่า – ประตูมิคาเอล – โรงละคร – ศาลากลางเก่าของเมือง – อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย 
พระราชวังไพรเมท – โบสถ์เซนต์มาร์ติน
วันที่ 6   พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – สนามบินเวียนนา  
วันที่ 7    สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ   ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7 วัน 4 คืน - BR

วันเดินทาง                            

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
มีเตียง/ไม่มีเตียง
(อายุไม่เกิน 2 - 12 ปี
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
26 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 256549,99046,99028,9909,900
09 – 15 สิงหาคม 256549,99046,99028,9909,900
11 – 17 ตุลาคม 256549,99046,99028,9009,900
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
 โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม   ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7 วัน 4 คืน - BR 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้