มหัศจรรย์...JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ 5 วัน 3 คืน-XJ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 9- BTNRT41

**เดินทาง :สิงหาคม-กันยายน 2565**ทะเลสาบอาชิ • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ • หุบเขาโอวาคุดานิ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • สวนดอกไม้ฮานาโนะมิยาโกะ • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งชินจูกุ • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเซ • ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี • พระราชวังอิมพีเรียล • ฮาราจูกุ ศาลเจ้าเมจิ • อิออน มอลล์

รายละเอียดโปรแกรม  มหัศจรรย์...JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ 5 วัน 3 คืน-XJ

 กำหนดวันเดินทาง :  สิงหาคม-กันยายน 2565

วันที่ 1         กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 2         ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ •  ทะเลสาบอาชิ • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ • หุบเขาโอวาคุดานิ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต        (-/กลางวัน/เย็น)  
วันที่ 3         ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • สวนดอกไม้ฮานาโนะมิยาโกะ • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งชินจูกุ           (เช้า/กลางวัน/-)
วันที่ 4         วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเซ • ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี • พระราชวังอิมพีเรียล • ฮาราจูกุ ศาลเจ้าเมจิ • อิออน มอลล์           (เช้า/-/-)
วันที่ 5          ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ           (เช้า/-/-)

อัตราค่าบริการ  มหัศจรรย์...JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ 5 วัน 3 คืน-XJ


ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  มหัศจรรย์...JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ 5 วัน 3 คืน-XJ

 


Powered by MakeWebEasy.com