Jeju Express Package 3วัน1คืน-C7

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 9-TWJE01

**เดินทาง:สิงหาคม - กันยายน 2565**ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - แหลมหัวมังกร ยงมอรี - วัดซันบัง โพมุนซา – แหลมซงอัคซาน – ถนนสายรุ้งเชจู - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  Jeju Express Package 3วัน1คืน-C7

กำหนดวันเดินทาง :  สิงหาคม - กันยายน  2565

วันแรก        พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง      ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - แหลมหัวมังกร ยงมอรี - วัดซันบัง โพมุนซา – แหลมซงอัคซาน – ถนนสายรุ้งเชจู
วันที่สาม     ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์

อัตราค่าบริการ Jeju Express Package 3วัน1คืน-C7

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางราคาโปรโมชั่น
(จำนวนจำกัด)
ราคาปกติ
พักเดี่ยวเพิ่ม
สิงหาคม :  4-6 , 6-810,99913,999            3,900
สิงหาคม :  5-7 ,13-15 ,18-20 ,20-22 ,25-27 ,27-29
กันยายน : 1-3 ,3-5 ,8-10 ,15-17 ,17-19 ,22-24 ,24-26
11,99914,999
สิงหาคม :  12-14 , 19-21 , 26-28
กันยายน : 2-4 ,9-11 ,16-18 , 23-25
12,99915,999
สิงหาคม :  11-1313,99916,999
ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 4,900.-      จอยกรุ๊ป (ไม่ใช้ตั๋วเครื่อง) =4,900.-

ดูรายละเอียด และ Download Jeju Express Package 3วัน1คืน-C7

 


Powered by MakeWebEasy.com