Arigatou-Japan-(B)-6 วัน 4คืน -TG

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 9-JFTYO02

**เดินทาง:กรกฎาคม-กันยายน 2565**ปราสาทโอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ & โดทงโบริ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ(ปราสาททอง) – วัดคิโยมิสี – นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานะโกะ(ทะเลสาบปลาไหล) – คาวาคูชิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ - พระราชวัง อิมพีเรียล – วัดอาซากุสะ ฯลฯ

รายละเอียดโปรแกรม  Arigatou-Japan-(B)-6 วัน 4คืน -TG

 กำหนดวันเดินทาง :  กรกฎาคม-กันยายน 2565

วันที่ 1         กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2         สนามบินโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ & โดทงโบริ
วันที่ 3         เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ(ปราสาททอง) – วัดคิโยมิสี – นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานะโกะ(ทะเลสาบปลาไหล) – คาวาคูชิโกะ
วันที่ 4         ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทะเลสาบ ฮาโกเน่(ล่องเรือโจรสลัด) – โอวาคุดานิ(นั่งกระเช้า) – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ 5          พระราชวัง อิมพีเรียล – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี(ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ง อากิฮาบาระ – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้ง ฮาราจูกุ – เมืองโอไดบะ – ช้อปปิ้ง Aqua City & Decks
วันที่ 6          วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้ง เอออน – สนามบิน นาริตะ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ  Arigatou-Japan-(B)-6 วัน 4คืน -TG

วันที่เดินทางราคารวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่เด็กมีเตียง
(นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
เด็กไม่มีเตียง
(นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยว

(เพิ่ม)
Jul 12-17, 21-26, 26-3164,90059,90049,9008,500
Aug 6-11, 12-17, 13-18Aug 9-14, 11-16, 18-23, 25-3064,90059,90049,9008,500
Sep 8-13, 20-25, 22-27, 27-2(Oct)64,90059,90049,9008,500

ราคาไม่รวมตั๋ว เครื่องบิน
ผู้ใหญ่เด็กมีเตียง
(นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
เด็กไม่มีเตียง
(นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยว
(เพิ่ม)
39,90039,90034,9008,500

**ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น**

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  Arigatou-Japan-(B)-6 วัน 4คืน -TG

 


Powered by MakeWebEasy.com