แกรนด์โครเอเชีย 10 วัน 7 คืน -QR

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-WQR162

**เดินทาง : เมษายน-ตุลาคม 2565**ซาเกรบ - พูล่า – สนามต่อสู้โบราณ – โอพาเทีย - ริเจก้า – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ – ซาดาร์- คนีน - อุทยานแห่งชาติรักคา- ซีบีนิค - พรีมอสเทน -รูปป้ันพระแม่แห่งลอเร็ตโต - สปลิท - ดูบรอฟนิค - โทรเกียร์ ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  แกรนด์โครเอเชีย 10 วัน 7 คืน -QR

ชมความสวยงามอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก
นั่งกระเช้าสู่จุดชมววิมุมสูงของเมืองดูบรอฟนิค
เก็บภาพ วิหารเซนต์มาร์ก ซึ่งหลังคาปูกระเบื้องเป็นรูปตราของกองทหาร สัญลักษณ์เมืองซาเกรบ
เที่ยวชม เมืองโทรเกียร์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าทั้งป้อมปราการจัตุรัสและกำ แพงเมือง

 กำหนดวันเดินทาง : เมษายน-ตุลาคม 2565

วันที่ 1      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดฮา 
วันที่ 2      โดฮา - ซาเกรบ - พูล่า - สนามต่อสู้โบราณ (ด้
้านนอก) - โอพาเทีย
วันที่ 3      โอพาเทีย-ริเจก้า - ชมเมือง -อุทยานแห่งชาตทิะเลสาบพลทิวเิซ่ - ซาดาร์
วันที่ 4      ซาดาร์- คนีน - ชมป้ อมปราการ-อทุ ยานแห่งชาตคิรักคา - ซิบินิค
วันที่ 5     ซีบีนิค - พรีมอสเทน -รูปป้ันพระแม่แห่งลอเร็ตโต
้- สปลิท - ชมเมือง
วันที่ 6     สปลิท - ดูบรอฟนิค - เดินชมก าแพงเมืองเก่า - ชมเมือง
วันที่ 7      ดูบรอฟนิก- นั่งกระเช้าสู่จุดชมววิดูบรอฟนิก -
โทรเกียร์- ชมเมือง
วันที่ 8     โทรเกียร์ - คาร์โลวัตส์- ชมเมือง - ซาเกรบ
วันที่ 9     ซาเกรบ - เที่ยวชมเมือง - สนามบินซาเกรบ
วันที่ 10    โดฮา -กรุงเทพฯ 

อัตราค่าบริการ   แกรนด์โครเอเชีย 10 วัน 7 คืน -QR

อัตราค่าบริการ(รวมค่าวีซ่า ทิปไกด์ท้องถิ่น )
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
09-18เม.ย.2565119,900.-119,900.-119,900.-26,900.-
11-20เม.ย.2565119,900.-119,900.-119,900.-26,900.-
30 เม.ย.-09 พ.ค.2565115,900.-115,900.-115,900.-26,900.-
14-23 พ.ค.2565115,900.-115,900.-115,900.-26,900.-
12-21 มิ.ย.2565115,900.-115,900.-115,900.-26,900.-
09-18 ก.ค.2565119,900.-119,900.-119,900.-26,900.-
23 ก.ค.-01 ส.ค.2565119,900.-119,900.-119,900.-26,900.-
08-17 ส.ค.2565119,900.-119,900.-119,900.-26,900.-
17-26 ก.ย.2565115,900.-115,900.-115,900.-26,900.-
09-18 ต.ค.2565115,900.-115,900.-115,900.-26,900.-
22-31 ต.ค.2565115,900.-115,900.-115,900.-26,900.-
* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *
**หากท่านสนใจเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **
ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม   แกรนด์โครเอเชีย 10 วัน 7 คืน -QR

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้