อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห์ 5 วัน 4 คืน - WE

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 12-BT-GAY78

*เดินทาง:พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565* เมืองพุทธคยา • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้ำเนรัญชรา • นาลันทา • ราชคฤห์ • วัดเวฬุวันมหาวิหาร • เขาคิชฌกูฏ • เมืองพาราณสี • สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี • วัดมหาโพธิ์

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห์ 5 วัน 4 คืน - WE

กำหนดวันเดินทาง :  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565

วันที่ 1   กรุงเทพฯ • สนามบินคยา • เมืองพุทธคยา • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้ำเนรัญชรา                (-/บนเครื่อง/เย็น)
วันที่ 2   นาลันทา • ราชคฤห์ • วัดเวฬุวันมหาวิหาร • เขาคิชฌกูฏ • พุทธคยา                (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 3    เมืองพุทธคยา • เมืองพาราณสี • สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี        (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 4    ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น • พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์               (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 5     สนามบินคยา • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ         (เช้า/บนเครื่อง/-)

อัตราค่าบริการ  อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห์ 5 วัน 4 คืน - WE

วันเดินทางจำนวนผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว
02 – 06 พ.ย. 6520+127,99927,49926,9995,000
30 – 04 ธ.ค. 6520+125,999
25,499
24,9995,000
07 – 11 ธ.ค. 6520+129,99929,49928,9995,000
28 – 01 ม.ค. 66
**NEW YEAR**
20+131,99931,99930,9995,000
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห์ 5 วัน 4 คืน - WE

 Powered by MakeWebEasy.com