อินเดีย อักษฎวินายัก ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ 6 วัน 4 คืน -TG

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 9-BT-IND23

**เดินทาง:กรกฎาคม - กันยายน 2565**เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่ • เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  อินเดีย อักษฎวินายัก ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ 6 วัน 4 คืน -TG

เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่ • เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ • เมืองปูเน่ • รันยันกาวน์ • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา • วัดฮินดู • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา • มุมไบ • ประตูสู่อินเดีย • วัดพระแม่ลักษมี

กำหนดวันเดินทาง :  กรกฎาคม - กันยายน 2565

วันที่ 1   กรุงเทพฯ • มุมไบ                  (-/-/บนเครื่อง)
วันที่ 2   เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่              (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 3    ปูเน่ • เทอูร์  • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ  • เมืองปูเน่              (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 4    รันยันกาวน์  • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา • ปูเน่        (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 5     ปูเน่ • วัดฮินดู • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา • มุมไบ • ประตูสู่อินเดีย • วัดพระแม่ลักษมี • สนามบินมุมไบ       (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 6      สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ  อินเดีย อักษฎวินายัก ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ 6 วัน 4 คืน -TG

วันเดินทางจำนวนผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว
24 – 29 ก.ค.6516+133,99933,49932,9996,000
09 - 14 ส.ค. 6516+132,999
32,499
31,9996,000
30 ส.ค. - 04 ก.ย.6516+133,99933,49932,9996,000
06 - 11 ก.ย.6516+133,99933,49932,9996,000
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  อินเดีย อักษฎวินายัก ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ 6 วัน 4 คืน -TG

 Powered by MakeWebEasy.com