อินเดีย อักษฎวินายัก ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ 6 วัน 4 คืน - SL

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-BT-IND24

**เดินทาง:กรกฎาคม - กันยายน 2565**เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่ • เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  อินเดีย อักษฎวินายัก ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ 6 วัน 4 คืน -SL

เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่ • เทอูร์  • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ • รันยันกาวน์  • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา • วัดศรีมันต์ ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปติ • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา •
มุมไบ • ประตูสู่อินเดีย • วัดพระแม่ลักษมี

กำหนดวันเดินทาง :  กรกฎาคม - กันยายน 2565

วันที่ 1   กรุงเทพฯ • มุมไบ                  (-/-/บนเครื่อง)
วันที่ 2   เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่              (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 3    ปูเน่ • เทอูร์  • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ  • เมืองปูเน่              (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 4    รันยันกาวน์  • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา • ปูเน่        (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 5    ปูเน่ • วัดศรีมันต์ ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปติ • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา •
มุมไบ • ประตูสู่อินเดีย • วัดพระแม่ลักษมี • สนามบินมุมไบ  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 6      สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

อัตราค่าบริการ  อินเดีย อักษฎวินายัก ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ 6 วัน 4 คืน -SL

6,000
วันเดินทางจำนวนผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว
11 – 16 ส.ค. 6515+129,99929,49928,999  6,000
24 – 29 ส.ค. 6515+126,99926,49925,999  6,000
31 ส.ค. – 05 ก.ย.65
(ช่วงเทศกาลคเณศจตุรถี)
15+127,99927,49926,999  6,000
 07 – 12 ก.ย. 65
(ช่วงเทศกาลคเณศจตุรถี)
 15+128,999
 28,49927,999  6,000
14 – 19 ก.ย. 6515+127,999
27,499
26,9996,000
21 – 26 ก.ย. 6515+1 28,999 28,49927,999 6,000 
28 ก.ย. – 03 ต.ค.6515+128,999 28,499 27,9996,000 
05 – 10 ต.ค. 6515+128,999 28,499 27,9996,000 
12 – 17 ต.ค. 6515+1 30,99930,499 29,999 6,000 
19 – 24 ต.ค. 6515+130,99930,499
29,999 
6,000 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**
ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  อินเดีย อักษฎวินายัก ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ 6 วัน 4 คืน -SL

 Powered by MakeWebEasy.com