ฟินแลนด์ เรือตัดน้ำแข็ง 9 วัน 7 คืน ล่าแสงเหนือ-AY

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 2404-WCPAY0609

**เดินทาง : ธันวาคม 2566 - เมษายน  2567** เฮลซิงกิ – คิติล่า – เลวี่ – นั่งกระเช้าชมวิว – อิวาโล – สโนว์โมบิล – อิวาโล - เคิร์คเนส - นั่งรถลากสโนว์โมบิล - กิจกรรมจับปูยักษ์ – KING CRAB SAFARI ฯลฯ

Share

รายละเอียดโปรแกรม  ฟินแลนด์ เรือตัดน้ำแข็ง 9 วัน 7 คืน ล่าแสงเหนือ-AY

สนุกกับกำร “นั่งเลื่อน กวำงเรนเดียร์ และเลื่อนลำก สุนัขฮัสกี้” เปิดประสบกำรณ์อันแปลกใหม่กับกำร
กิจกรรม“ เรือตัดน้ำแข็ง The Arctic Ice breaker” ขับ “สโนว์โมบิล” ตะลุยทุ่งหิมะ
“นั่งเลื่อนลำกจับปูยักษ์ King Crab” สัมผัส เซำว์น่ำ แบบต้นตำหรับชำวฟินแลนด์ พักดีทำนดี เหมือนเดิม

*** ออกล่ำแสงเหนือโดยคนขับรถท้องถิ่นที่ชำนำญเส้นทำง *

ห้องพัก GLASS IGLOO มีเครื่องปรับอุณหภูมิให้อบอุ่น อุณหภูมิจะอยู่ประมำณ 20-25 องศำ เรำจัด
ห้อง GLASS IGLOO ให้ลูกค้ำทุกปี ลูกค้ำทุกคนชอบมำกๆ และมีตั๋วเรือตัดน้ำแข็งแน่นอน 100%

กำหนดวันเดินทาง :   ธันวาคม 2566 - เมษายน  2567

วันที่ 1    สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – คิติล่า 
วันที่ 2    เลวี่ – นั่งกระเช้าชมวิว – อิวาโล – สโนว์โมบิล   
วันที่ 3    อิวำโล - เคิร์คเนส - นั่งรถลำกสโนว์โมบิล - กิจกรรมจับปูยักษ์ -
KING CRAB SAFARI - บุฟเฟต์ปูยักษ์ โรงแรมหิมะ - อิวาโล
วันที่ 4    อิวาโล – ฟำร์มสุนัขฮัสกี้ (สุนัขลากเลื่อน) – โรวาเนียมี
วันที่ 5    โรวาเนียมี – ฟำร์มกวำงเรนเดียร์ – หมู่บ้านซานต้าคลอส
วันที่ 6    โรวาเนียมิ – เคมิ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Ice breaker) – อูลู่   
วันที่ 7    สนำมบินอูลู่ – สนามบินเฮลซิงกิ – ชมเมือง
วันที่ 8    เบอร์เก้น – นั่งรถรางสู่ยอดเขาฟลอเอน – ตลาดปลา - หมู่บ้านชาวประมงโบราณ – กอล
วันที่ 9     เฮลซิงกิ – ปอร์วู – สนามบิน
วันที่ 9     สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ  ฟินแลนด์ เรือตัดน้ำแข็ง 9 วัน 7 คืน ล่าแสงเหนือ-AY

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม   ฟินแลนด์ เรือตัดน้ำแข็ง 9 วัน 7 คืน ล่าแสงเหนือ-AY

 Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้