11 วัน ล่องเรือสำราญอลาสก้า (โปรแกรม A)-BR

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 2409-HTCBR11DALASKAA

***เดินทาง:   3- 13 สิงหำคม 2567 / 31 สิงหำคม - 10 กันยำยน 2567  *** แวนคูเวอร์, ซิตกำ, เทรซี่อำร์ม ฟยอร์ด, จูโน่, ฮับบำร์ด กลำเซียร์, เคทชิแกน, แวนคูเวอร์

Share

รายละเอียดโปรแกรม    11 วัน ล่องเรือสำราญอลาสก้า (โปรแกรม A)-BR

Brilliance of the Seas!! 
(พิเศษ!! รำคำนี้รวมทัวร์พำเที่ยวแล้ว..แต่ไม่รวมวีซ่ำอเมริกำและแคนำดำ)
แวนคูเวอร์, ซิตกำ, เทรซี่อำร์ม ฟยอร์ด, จูโน่, ฮับบำร์ด กลำเซียร์, เคทชิแกน, แวนคูเวอร์
ล่องเรือชมปลำวำฬ และ ตกปูอล้ำสก้ำ
(พร้อม พักแวนคูเวอร์ 1 คืน เตรียมควำมพร้อมก่อนลงเรือสำรำญ)

กำหนดวันเดินทาง :  3- 13 สิงหำคม 2567 / 31 สิงหำคม - 10 กันยำยน 2567

วันที่ 1        กรุงเทพ – แวนคูเวอร์
วันที่ 2        แวนคูเวอร์ – สแตนลีย์ พำร์ค – เชคอินลงเรือสำรำญ
วันที่ 3        Inside Passage (Cruising)            
วันที่ 4        ซิตกำ
วันที่ 5        เทรซี่อำร์มฟยอร์ด – จูโน่ – โอลด์ทำวน์ – เคเบิ้ลคำร์ เมำท์โรเบิร์ต
วันที่ 6        ฮับบำร์ดกลำเซียร์
วันที่ 7        เมืองเคทชิแกน – ชมเมือง – ตกปูอลำสก้ำ
วันที่ 8        Inside Passage (Cruising)
วันที่ 9        แวนคูเวอร์ – แกสทำวน์ – ช้อปปิ้งเอำท์เลต
วันที่ 10      แวนคูเวอร์
วันที่ 11      กรุงเทพมหำนคร

อัตราค่าบริการ  11 วัน ล่องเรือสำราญอลาสก้า (โปรแกรม A)-BR


ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม
  11 วัน ล่องเรือสำราญอลาสก้า (โปรแกรม A)-BRPowered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้