(6/63) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน - QR

รหัสสินค้า : EUR02-QR0108J

ราคา

฿ 57,900.00

ราคารวม ฿ 57,900.00

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน - QR

HILIGHTS

  • โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่
  • วิหารแพนธีออน – บันไดเสปน – ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ - เกาะเวนิส 
  •  สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** 
  •  อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
  •  ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
กำหนดการเดินทาง  13-20 ม.ค.//27 ม.ค.-03 ก.พ.//10-17 ก.พ.//24 ก.พ.-02 มี.ค.//09-16 มี.ค.//23-30 มี.ค.//

20-27 เ.ม.ย.//04-11 พ.ค.//18-25 พ.ค.//01-08 มิ.ย.//15-22 มิ.ย. 2563


ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม :อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน - QR
อัตราค่าบริการ

ดูรายละเอียดและ Download โปรแกรม : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน - QR

Visitors: 30,567