(5/63) ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [เลสโก รักนี้ที่ทิตลิส] 8 วัน - SQ

รหัสสินค้า : EUA02-ZMXP13

ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [เลสโก รักนี้ที่ทิตลิส] 8 วัน - SQ


HILIGHTS


  • มิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - ท่าเรือซานมาร์โค
  • สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - เมืองเวโรนา 
  • ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล    
  • เมืองลูเซิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - ทิตลิส คลิฟ วอร์ค - เมืองดีฌง ประเทศฝรั่งเศส


กำหนดการเดินทา 09 - 16 กุมภาพันธ์ / 01 - 08 มีนาคม / 09 - 16 เมษายน /29 เม.ย. - 06 พ.ค. / 03 - 10 พฤษภาคม /28 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2563


ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

ราคา


฿ 49,999.00

ราคารวม ฿ 49,999.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม : ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน [เลสโก หลงรักทิตลิส] 8 วัน - SQ

อัตราค่าบริการ

ดูรายละเอียดและ Download โปรแกรม : ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน [เลสโก หลงรักทิตลิส] 8 วัน - SQ

Visitors: 15,304