(4/63) Europe Super Classic (A) ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี 10 วัน -TG

รหัสสินค้า : EUA03-TGA10D

ราคา

฿ 82,900.00

ราคารวม ฿ 82,900.00

Europe Super Classic (A) ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี 10 วัน -TG


HILIGHTS

  • มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล
  • เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ ชมเมืองปารีส
  • ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี 
  • เที่ยวเมืองสตราสบรูก นั่งรถไฟ TGV
  • ขึ้นเขา Harder Kulm ชมวิวที่งดงามที่สุด
  • เข้าชมพระราชวังนอยชวานสไตน์
  • เที่ยวเมืองหลัก ลูเซริ์น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์ชมเมืองอินนส์บรูคแห่งแคว้นทิโรลของประเทศออสเตรีย
  • เวโรน่า-เวนิส-ปิซ่า-เซียน่า-โรม
  • ช้อปปิ้งบนเกาะเวนิส


                 

กำหนดการเดินทาง 11-20 เม.ย.2563 


ราคาเริ่มต้น 82,900 บาท

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม : Europe Super Classic (A) ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี 10 วัน -TG
อัตราค่าบริการ

ดูรายละเอียดและ Download โปรแกรม :Europe Super Classic (A) ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี 10 วัน -TG

Visitors: 30,567