(4/63) Europe Classic Reroute ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน -TG

รหัสสินค้า : EUA03-FSI9DTG

ราคา

฿ 71,900.00

ราคารวม ฿ 71,900.00

Europe Classic Reroute ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน -TGHILIGHTS

  • ปารีส-แวร์ซายส์-ปารีส-ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี-เวอร์ลิซี่ (ฝรั่งเศส)
  • เวอร์ลิซี่-ปารีส-รถไฟ TGV-ดิจ็อง (ฝรั่งเศส)-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
  • ลูเซิร์น-ยอดเขาทิตลิส (สวิตเซอร์แลนด์)-มิลาน (อิตาลี)
  • มิลาน-ช้อปปิ้งฟิเดนซ่าวิลเลจ-ปิซ่า (อิตาลี)
  • โรม-วาติกัน-โรม-ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (อิตาลี)กำหนดการเดินทาง   10-18 เม.ย.2563 


ราคาเริ่มต้น   71,900 บาท

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม :Europe Classic Reroute ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน -TG
อัตราค่าบริการ

ดูรายละเอียดและ Download โปรแกรม :Europe Classic Reroute ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน -TG

Visitors: 30,570