(6/63) อิตาลี สวิตเซอแลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน - TG

รหัสสินค้า : EUR01-EUR02

(6/63) อิตาลี สวิตเซอแลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน - TG

HILIGHTS


  • กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์
  • ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
  • เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - มิลาน
  • กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - อินเทอลาเก้น
  • อินเทอลาเก้น - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส- ล่องเรือบาโตมูซ-ขึ้นชั้น2หอไอเฟล (ฝรั่งเศส)
  • พระราชวังแวร์ซายส์ -มองต์มาตร์-พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด

                              

กำหนดการเดินทาง 

17-26 ม.ค.2563/21ก.พ.-1มี.ค./06-15 มี.ค.20-29 มี.ค./10-19 เม.ย./1-10 พ.ค.2563

22-31พ.ค./29พ.ค.-7มิ.ย.5-14 มิ.ย.

19-28 มิ.ย .2563ราคาเริ่มต้น 99,000 บาท

ราคา


฿ 99,000.00

ราคารวม ฿ 99,000.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม : อิตาลี สวิตเซอแลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน - TG
อัตราค่าบริการ

ดูรายละเอียดและ Download โปรแกรม : อิตาลี สวิตเซอแลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน - TG

Visitors: 15,304