Sep - เกาะช้าง มันฟินเวอร์ 3 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า : 9-WCE-2160

ราคา

฿ 7,990.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม ฿ 7,990.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เกาะช้าง มันฟินเวอร์ 3 วัน 2 คืน

·    มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ชำนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้

·    ที่พักมาตรฐาน สี่ ดาว

·    รถตู้ ปรับอากาศ VIP สำหรับคณะท่าน

. อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม

กำหนดการเดินทาง : 

พฤษภาคม       01-03 / 02-04 / 03-05 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 21-23 / 25-26 / 28-30

มิถุนายน          02-04 / 03-05 / 04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27

กรกฎาคม        02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 24-26 / 27-29 / 30ก.ค.-01ส.ค.

สิงหาคม          06-08 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 20-22 / 27-29

กันยายน          03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26

เส้นทางการเดินทาง : 

วันที่ 1   กรุงเทพฯ – ตราด – ท่าเรือ – น้ำตกคลองพลู – พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2  ดำน้ำตื้นชมประการัง – เกาะยักษ์เล็ก – เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะมะปริง – เกาะรัง

วันที่ 3   เดินทางกลับสู่ฝั่ง – เข้าชม โอเอซิส ซีเวิลด์ – นำท่านกลับสู่กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ : ราคาเริ่มต้น 7990 บาท

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม เกาะช้าง มันฟินเวอร์ 3 วัน 2 คืนVisitors: 30,567