12Z-กระบี่ เขาขนาบน้ำ อ่าวนาง ดำน้ำ 4 เกาะ 4 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า : 12Z-ZS1001

กระบี่ สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ

· มัคคุเทศก์นำเที่ยว

· เดินทางโดยรถตู้ 8 ท่าน ออกเดินทาง

. อาหาร 8 มื้อ พิเศษ !!! อาหารท้องถิ่น และอาหารทะเล

กำหนดการเดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 2563

เส้นทางการเดินทาง : 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินกระบี่ – คลองท่อม – น้ำตกร้อน – สระมรกต – วัดถ้ำเสือ – ลานปูดำ – ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้ำ – เกาะกลาง – อ่าวนาง

วันที่ 2  หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี – ดำน้ำ 4 เกาะ (เกาะปอดะ, เกาะไก่, เกาะทับ, เกาะหม้อ, หาดไร่เลย์, ถ้ำพระนาง) 

วันที่ 3  ร้านของฝาก – วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ : ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม กระบี่ สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะจำนวน
฿ 8,999.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 22,979