2-ล่องทะเลสาบแม่ปิง ม่อนกระทิง 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : 2-WC-VN0205B

ล่องทะเลสาบแม่ปิง ม่อนกระทิง 5 วัน 3 คืน

.  มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ชำนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้

·   พักบนเรือ Royal Diamond 1 คืน ห้องละท่าน 2 ท่าน

· รถตู้ ปรับอากาศ VIP สำหรับคณะท่าน

. อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม

กำหนดการเดินทาง : 

    ธันวาคม 04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-29

      มกราคม         01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29ม.ค.-02ก.พ.

      กุมภาพันธ์      05-09 / 12-16 / 19-23 / 26ก.พ.-02มี.ค.

เส้นทางการเดินทาง : 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – เขื่อนภูมิพล จ.ตาก 

วันที่ 2  เขื่อนภูมิพล – ล่องทะเลสาบแม่ปิง โดยเรือ ‘รอยัลไดมอนด์’

วันที่ 3   ดอยเต่า – ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – แม่สะเรียง – ท่าสองยาง             

วันที่ 4 ม่อนกระทิง – ม่อนครูบาไส – ม่อนพูนสุดา - ถ้ำแม่อุสุ – แม่สอด – น้ำพุร้อนแม่กาษา

วันที่ 5 แม่สอด – พระธาตุดอยหินกิ่ว – วัดไทยวัฒนาราม - ตลาดริมเมย – ศาลพระวอ – กรุงเทพ 

อัตราค่าบริการ : ราคาเริ่มต้น 7,990 บาท

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม ล่องทะเลสาบแม่ปิง ม่อนกระทิง 5 วัน 3 คืน

จำนวน
฿ 7,990.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 22,978