Sep - พัทลุง-สงขลา-หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน-WE

รหัสสินค้า : 9-WCS2143

ราคา

฿ 11,990.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม ฿ 11,990.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

พัทลุง-สงขลา-หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน - WE

Hilight : ทะเลน้อย * ควายน้ำ * คลองปากประ * ยอยักษ์ * บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน * เกาะยอ จะนะ * หมู่บ้านลิวงค์(สวิตเซอร์แลนด์จะนะ) * มัสยิดกลางสงขลา * หาดสมิหลา * หาดชลาทัศน์

.    มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ชำนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้

·    ที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาว 2 คืน

·    รถตู้ ปรับอากาศ VIP สำหรับคณะท่าน

. อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม

กำหนดการเดินทาง :

พฤษภาคม     01-03 / 02-04 / 03-05 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 21-23 / 25-26 / 28-30

มิถุนายน        02-04 / 03-05 / 04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27

กรกฎาคม      02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 24-26 / 27-29 / 30ก.ค.-01ส.ค.

สิงหาคม        06-08 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 20-22 / 27-29

กันยายน        03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26         

เส้นทางการเดินทาง : 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ –พัทลุง - นาโปแก – ทะเลน้อย – ล่องเรือชมควายน้ำ - สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา – SRI PAKPRA BOUTIQUE RESORT 

วันที่ 2  คลองปากประ – ล่องเรือชมแสงแรก+ยอยักษ์ – บ่อน้ำร้อนเข้าชัยสน – แก่งน้ำหูแร่ - น้ำตกไพรวัลย์ – เกาะยอ – วัดท้ายยอ

วันที่ 3  หาดใหญ่ – หมู่บ้านลิวงค์ - วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล – มัสยิดกลาง - วัดเขาเก้าแสน - ศาลปู่ทวดนายแรง – หาดสมิหลา – หาดชลาทัศน์ – ตลาดกิมหยง  - กรุงเทพฯ  

อัตราค่าบริการ : ราคาเริ่มต้น 11,990 บาท

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม พัทลุง-สงขลา-หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน - WE

Visitors: 28,591