Sep - นครศรีธรรมราช 3 วัน 2 คืน WE

รหัสสินค้า : 9-WCS2121

ราคา

฿ 11,990.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม ฿ 11,990.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

นครศรีธรรมราช 3 วัน 2 คืน WE

Hilight : นครศรีฯ-เจดีย์ตาไข่-ไหว้ตาพรานบุญ

·   มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ชำนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้

·   ที่พักมาตรฐาน 2 คืน

·   รถตู้ ปรับอากาศ VIP สำหรับคณะท่าน

. อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม

กำหนดการเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2564

เส้นทางการเดินทาง : 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่(ตาไข่) – จุดชมวิวเขาพลายดำ - จุดชมวิวเนินเทวดา – สวนตาสรรค์

วันที่ 2 วัดยางใหญ่ – หมู่บ้านคีรีวง – น้ำตกโยง – กำแพงเมืองเก่า

วันที่ 3  ศาลหลักเมือง – วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร – บ้านหนังตะลุงสุชาติ - ตลาด 100 ปี เมืองปากพนัง - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ : ราคาเริ่มต้น 11,990 บาท

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม นครศรีธรรมราช 3 วัน 2 คืน WE

Visitors: 28,591