Sep - สงขลา-หาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-เบตง 4 วัน 3 คืน-WE

รหัสสินค้า : 9-WCS2144

ราคา

฿ 12,990.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม ฿ 12,990.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

สงขลา-หาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-เบตง 4 วัน 3 คืน-WE

Hilight :วัดช้างให้ สกายวอร์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อุโมงค์ปิยะมิตร

.  มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ชำนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้

·  ที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาว 3 คืน

·  รถตู้ ปรับอากาศ VIP สำหรับคณะท่าน

· อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม

กำหนดการเดินทาง : 

พฤษภาคม     01-04 / 02-05 / 03-06 / 06-09 / 08-11 / 13-16 / 20-23 / 23-26 / 27-30

มิถุนายน        02-05 / 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27

กรกฎาคม      01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 23-26 / 25-28 / 28-31

สิงหาคม        05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29

กันยายน        02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26

เส้นทางการเดินทาง : 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ – ปัตตานี – มัสยิดกรือเซะ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว –วัดช้างให้-เบตง-พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ – วัดพุทธาธิวาส    

วันที่ 2  เบตง – จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (SkyWalk)– สวนดอกไม้เมืองหนาว - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง - สตรีทอาร์ต

วันที่ 3  เบตง – วัดหน้าถ้ำ – ย่านเมืองเก่าสงขลา – เกาะยอ – มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา หาดใหญ่                      

 วันที่ 4 หาดใหญ่ – น้ำตกโตนงาช้าง – วัดพระมหาเจดีย์ไตภพไตรมงคล – วัดฉื่อฉาง - ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ : ราคาเริ่มต้น 12,990 บาท

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม สงขลา-หาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-เบตง 4 วัน 3 คืน-WE

Visitors: 28,590