Oct-4 วัน 3 คืน หาดใหญ่ สตูล หลีเป๊ะ - VZ

รหัสสินค้า : 10-HTCS2106

ราคา

฿ 15,000.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม ฿ 15,000.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

4 วัน 3 คืน หาดใหญ่ สตูล หลีเป๊ะ - VZ

Hilight : หาดใหญ่ – ยอดเขาคอหงส์ – ขอพรเจ้าแม่กวนอิม – เกาะหลีเป๊ะ (พักค้าง 2 คืน) เกาะอาดัง – เกาะราวี – เกาะหินงาม – เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง – หาดทรายขาว – หาดใหญ่

กำหนดการเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม 2564

เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปได้ทุกวัน....... เริ่มต้น 15,000 บาทต่อท่าน

เส้นทางการเดินทาง :

วันที่ 1  สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ - เขาคอหงส์ – ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - หาดใหญ่ (1 คืน)

วันที่ 2 หาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ (พักค้าง 2 คืน) 

วันที่ 3  เกาะอาดัง – เกาะราวี – เกาะหินงาม – เกาะยาง – ร่องน้ำจาบัง – หาดทรายขาว

วันที่ 4  เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา - หาดใหญ่ - ช้อปปิ้งตลาดกิมหยงหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ : ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม 4 วัน 3 คืน หาดใหญ่ สตูล หลีเป๊ะ - VZ

Visitors: 28,591