7-WTPNB-VN004-เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า : 7-WTPNB-VN004

ราคา

฿ 4,899.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม ฿ 4,899.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

Hilight : กรุงเทพฯ – ทุ่งกังหันลม – ไร่ GB – Pino Latte Café –วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-ภูทับเบิก – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา - Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดิน

เส้นทางการเดินทาง : 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ทุ่งกังหันลม – ไร่ GB – Pino Latte Café –วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วันที่ 2  ภูทับเบิก – จุดชมวิวภูทับเบิก - พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา - Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน

วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว-ภูทอก-แก่งคุดคู้-ร้านของฝากไร่กำนันจุล-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ : ราคาเริ่มต้น 4,899 บาท

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

Visitors: 28,593