Sep - ตาก-อุ้มผาง-น้ำตกทีลอซู 4 วัน 2 คืน-Bus

รหัสสินค้า : 9-WCW-2163

ราคา

฿ 7,990.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม ฿ 7,990.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ตาก-อุ้มผาง-น้ำตกทีลอซู 4 วัน 2 คืน-Bus

Hilight : ล่องแก่งแม่กลอง–ชมธรรมชาติ–น้ำตกทีลอซู– ดอยหัวหมด–วัฒนธรรมพื้นเมือง

  • มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ชำนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้
  • พักที่พักระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 ท่าน
  • รถตู้ ปรับอากาศ VIP สำหรับคณะท่าน
  • อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม

กำหนดการเดินทาง : 

พฤษภาคม    01-04 / 02-05 / 03-06 / 06-09 / 08-11 / 13-16 / 20-23 / 23-26 / 27-30

มิถุนายน        02-05 / 03-06 / 04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28

กรกฎาคม      02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 / 24-27 / 27-30 / 30 ก.ค.-02 ส.ค.

สิงหาคม        06-09 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 20-23 / 27-30

กันยายน        03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27

เส้นทางการเดินทาง : 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ตาก - อุ้มผาง

วันที่ 2  น้ำตกปะละทะ – ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ – วังปลาปุง – ชมโบสถ์ไม้สัก

วันที่ 3   ล่องเรือยางห้วยแม่กลอง – ผาปอง – น้ำตกทีลอจ้อ – น้ำตกทีลอซู

 วันที่ 4 ชมพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ ณ ดอยหัวหมด – น้ำตกพาเจริญ – ศาลพระวอ - ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ – วัดไทยวัฒนาราม – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ : ราคาเริ่มต้น 7,990 บาท

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม ตาก-อุ้มผาง-น้ำตกทีลอซู 4 วัน 2 คืน-Bus

Visitors: 28,591