4 วัน 3 คืน หาดใหญ่ สตูล หลีเป๊ะ - VZ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 3-HTCS2106

หาดใหญ่ – ยอดเขาคอหงส์ – ขอพรเจ้าแม่กวนอิม – เกาะหลีเป๊ะ (พักค้าง 2 คืน) เกาะอาดัง – เกาะราวี – เกาะหินงาม – เกาะยาง – ร่องน้ำจาบัง – หาดทรายขาว – หาดใหญ่

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  4 วัน 3 คืน หาดใหญ่ สตูล หลีเป๊ะ - VZ

วันแรก      สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ - เขาคอหงส์ – ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - หาดใหญ่ (1 คืน)
วันที่สอง         หาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ (พักค้าง 2 คืน) 
วันที่สาม        เกาะอาดัง – เกาะราวี – เกาะหินงาม – เกาะยาง – ร่องน้ำจาบัง – หาดทรายขาว
วันที่สี่           เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา - หาดใหญ่ - ช้อปปิ้งตลาดกิมหยงหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ  4 วัน 3 คืน หาดใหญ่ สตูล หลีเป๊ะ - VZ

อัตราค่าบริการ                               

(ยกเว้นวันหยุดสงกรานต์ และ วันแรงงาน ต้องเชคราคาใหม่)

2-6 ท่าน
7-8 ท่าน

(รถ และ เรือเที่ยว 5 เกาะส่วนตัว)
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง15,00013,000
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ (ราคานี้ยกเว้นสงกรานต์ / วันหยุดแรงงาน)9,0009,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง10,0009,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน2,0003,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม 4 วัน 3 คืน หาดใหญ่ สตูล หลีเป๊ะ - VZ

 


Powered by MakeWebEasy.com