3 วัน 2 คืน ชุมพร กินปู ดูวาฬ -DD

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTCS2121

ชุมพร – ศาลกรมหลวงชุมพร – จุดชมวิวเขามัทรี – สะพานไม้เคี่ยม – สะพานเขาชมกวาง – หาดทรายรี - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร – ดำน้ำดูฉลามวาฬ – พระบรมธาตุสวี – หาดทุ่งวัวแล่น – เขาทะลุ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  3 วัน 2 คืน ชุมพร กินปู ดูวาฬ -DD

วันแรก    ดอนเมือง – ชุมพร - ศาลกรมหลวงชุมพร – เขามัทรี – สะพานไม้เคี่ยม - สะพานเขาชมกวาง
วันที่สอง  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร – ดำน้ำดูฉลามวาฬ - หาดทุ่งวัวแล่น
วันที่สาม  พระบรมธาตุสวี – ถ่ายรูปวิวเขาทะลุ – ศาลกรมหลวงชุมพรหัวเขาถ่าน – ช้อปปิ้ง – ดอนเมือง 

 

อัตราค่าบริการ   3 วัน 2 คืน ชุมพร กินปู ดูวาฬ -DD

กำหนดวันเดินทาง : 1-3 พ.ค. 64 / 8-10 พ.ค. 64 / 21-23 พ.ค. 64/ 11-13 มิ.ย./  25-27 มิ.ย. 64 / 9-11 ก.ค. 64
                             24-26 ก.ค. 64 / 11-13 ส.ค. 64 / 20-22 ส.ค. 64 / 10-12 ก.ย. 64 / 17-19 ก.ย. 64 / 8-10 ตค. 64
                             15-17 ตค.64 / 22-24 ตค.64

อัตราค่าบริการ พ.ค. - ตค. 2564
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง   16,500
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ           2,500
ราคาเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(2-11 ปี) ท่านละ     13,500
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน ท่านละ (ผู้ใหญ่)     2,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม 3 วัน 2 คืน ชุมพร กินปู ดูวาฬ -DD


 

Powered by MakeWebEasy.com