5 วัน 4 คืน เสน่ห์สตูล x พัทลุง -VZ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 3-HTCS-2109

พัทลุง - บึงบัวแดง - พระอาทิตย์ตก ยอยักษ์ปากประ - นาโปแก - ชมวิวควนนกเต้น - ถ้ำเลสเตโกดอน - ถ้ำภูผาเพชร - ปราสาทหินพันยอด (เกาะเขาใหญ่) - เกาะหลีเป๊ะ - ดำน้ำชมปะการัง - เกาะอาดัง - เกาะราวี เกาะหินงาม - เกาะยาง - ร่องน้ำจาบัง - หาดทรายขาว - หาดใหญ่

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  5 วัน 4 คืน เสน่ห์สตูล x พัทลุง -VZ

วันแรก     กรุงเทพมหานคร - หาดใหญ่ - นาโปแก - บึงบัวแดง - ยอยักษ์ปากประ (ยามอาทิตย์อัศดง)
วันที่สอง  บึงบัวทะเลน้อย – ถ้ำเลสเตโกดอน – ถ้ำภูผาเพชร (กรณีผู้สูงอายุพาไปน้ำตกวังสายทองแทน)
วันที่สาม  ปราสาทหินพันยอด - หลีเป๊ะ (พักค้าง 2 คืน)
วันที่สี่     เกาะอาดัง – เกาะราวี – เกาะหินงาม – เกาะยาง – ร่องน้ำจาบัง – หาดทรายขาว
วันที่ห้า    หลีเป๊ะ – ปากบารา - หาดใหญ่

อัตราค่าบริการ  5 วัน 4 คืน เสน่ห์สตูล x พัทลุง -VZ

กำหนดวันเดินทาง : 

ราคาทัวร์ 22,900 บาท : 5-9 พ.ย. 64 / 12-16 พ.ย.64 / 19-23 พ.ย.64 / 26-30 พ.ย.64 / 17-21 ธ.ค.64 / 24-28 ธ.ค.64 / 7-11 ม.ค.65 / 14-18 ม.ค.65 / 21-25 ม.ค.65 / 28 ม.ค. – 1 ก.พ.65 /4-8 ก.พ.65 / 11-15 ก.พ.65 / 18-22 ก.พ.65 / 25ก.พ.- 1 มี.ค.65 / 4-8 มี.ค.65 / 11-15 มี.ค.65 / 18-22 มี.ค.65 / 25-29 มี.ค.65

ราคาทัวร์ 26,900 บาท : 3-7 ธ.ค.64 / 10-14 ธ.ค.64 / 31 ธ.ค.64 – 4 ม.ค.65

อัตราค่าบริการ                               

พ.ย. 2564 – มี.ค. 2565
เทศกาล
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง22,90026,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
6,0008,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง18,90023,900
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน2,5003,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม 5 วัน 4 คืน เสน่ห์สตูล x พัทลุง -VZ

 


Powered by MakeWebEasy.com