5 วัน 4 คืน เสน่ห์สตูล x พัทลุง -VZ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTCS-2109

พัทลุง - บึงบัวแดง - พระอาทิตย์ตก ยอยักษ์ปากประ - นาโปแก - ชมวิวควนนกเต้น - ถ้ำเลสเตโกดอน - ถ้ำภูผาเพชร - ปราสาทหินพันยอด (เกาะเขาใหญ่) - เกาะหลีเป๊ะ - ดำน้ำชมปะการัง - เกาะอาดัง - เกาะราวี เกาะหินงาม - เกาะยาง - ร่องน้ำจาบัง - หาดทรายขาว - หาดใหญ่

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  5 วัน 4 คืน เสน่ห์สตูล x พัทลุง -VZ

วันแรก     กรุงเทพมหานคร - หาดใหญ่ - นาโปแก - บึงบัวแดง - ยอยักษ์ปากประ (ยามอาทิตย์อัศดง)
วันที่สอง  บึงบัวทะเลน้อย – ถ้ำเลสเตโกดอน – ถ้ำภูผาเพชร (กรณีผู้สูงอายุพาไปน้ำตกวังสายทองแทน)
วันที่สาม  ปราสาทหินพันยอด - หลีเป๊ะ (พักค้าง 2 คืน)
วันที่สี่     เกาะอาดัง – เกาะราวี – เกาะหินงาม – เกาะยาง – ร่องน้ำจาบัง – หาดทรายขาว
วันที่ห้า    หลีเป๊ะ – ปากบารา - หาดใหญ่

อัตราค่าบริการ  5 วัน 4 คืน เสน่ห์สตูล x พัทลุง -VZ

กำหนดวันเดินทาง : 14-18 พ.ค. 64 / 27-31 พ.ค.64 / 18-22 มิ.ย. 64 / 9-13 ก.ค.64 / 23-27 ก.ค. 64
                             13-17 ส.ค. 64 / 27-31 ส.ค. 64 / 10-14 ก.ย. 64 / 24-28 ก.ย. 64/ 8-12 ตค. 64
                             15-19 ต.ค. 64 / 22-26 ต.ค. 64 

อัตราค่าบริการ                               

พ.ค. – ต.ค. 2564 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง24,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
6,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง19,900
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน2,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม 5 วัน 4 คืน เสน่ห์สตูล x พัทลุง -VZ

 


Powered by MakeWebEasy.com