4 วัน 3 คืน สวรรค์ ณ สมุย - PG

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTCS-2110

เกาะสมุย – วัดพระใหญ่ – วัดแหลมสุวรรณาราม – หาดเฉวง – จุดชมวิวเกาะลาด น้ำตกหน้าเมือง – ศาลเจ้ากวนอู – หินตา หินยาย – เจดีย์วัดเขาหัวจุก

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม 4 วัน 3 คืน สวรรค์ ณ สมุย - PG

วันแรก     สุวรรณภูมิ – เกาะสมุย – คาเฟ่ โคโค่ แทมส์
วันที่สอง   ล่องเรือยอร์ชส่วนตัว สู่เกาะมัดสุม และ เกาะแตน - ดำน้ำดูปะการัง  
วันที่สาม   วัดพระใหญ่ – วัดแหลมสุวรรณาราม – หาดเฉวง - พักผ่อนแบบชิลล์ๆ  
วันที่สี่     เกาะสมุย - น้ำตกหน้าเมือง - ศาลเจ้ากวนอู - หินตา หินยาย - เจดีย์วัดเขาหัวจุก

อัตราค่าบริการ   4 วัน 3 คืน สวรรค์ ณ สมุย - PG

กำหนดวันเดินทาง : 14-17 พ.ค. 64 / 28-31 พ.ค.64 / 18-21 มิ.ย. 64 / 9-12 ก.ค.64 / 23-26 ก.ค. 64
                             13-16 ส.ค. 64 / 27-30 ส.ค. 64 / 10-13 ก.ย. 64 / 24-27 ก.ย. 64/ 8-11 ตค. 64
                             15-18 ต.ค. 64 / 22-25 ต.ค. 64 

อัตราค่าบริการ                               

พ.ค. – ต.ค. 2564 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง24,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
8,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง19,900
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน4,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  4 วัน 3 คืน สวรรค์ ณ สมุย - PG

 


Powered by MakeWebEasy.com