4 วัน 3 คืน สวรรค์ ณ สมุย - PG

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 3-HTCS-2110

เกาะสมุย – วัดพระใหญ่ – วัดแหลมสุวรรณาราม – หาดเฉวง – จุดชมวิวเกาะลาด น้ำตกหน้าเมือง – ศาลเจ้ากวนอู – หินตา หินยาย – เจดีย์วัดเขาหัวจุก

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม 4 วัน 3 คืน สวรรค์ ณ สมุย - PG

วันแรก     สุวรรณภูมิ – เกาะสมุย – คาเฟ่ โคโค่ แทมส์
วันที่สอง   ล่องเรือยอร์ชส่วนตัว สู่เกาะมัดสุม และ เกาะแตน - ดำน้ำดูปะการัง  
วันที่สาม   วัดพระใหญ่ – วัดแหลมสุวรรณาราม – หาดเฉวง - พักผ่อนแบบชิลล์ๆ  
วันที่สี่     เกาะสมุย - น้ำตกหน้าเมือง - ศาลเจ้ากวนอู - หินตา หินยาย - เจดีย์วัดเขาหัวจุก

อัตราค่าบริการ   4 วัน 3 คืน สวรรค์ ณ สมุย - PG

กำหนดวันเดินทาง :

ราคาทัวร์ 22,900 บาท : 5-8 พ.ย. 64 / 12-15 พ.ย.64 / 19-22 พ.ย.64 / 26-29 พ.ย.64 / 17-20 ธ.ค.64 /24-27 ธ.ค.64  / 7-10 ม.ค.65 / 14-17 ม.ค.65 / 21-24 ม.ค.65 / 28-31 ม.ค.65 /4-7 ก.พ.65 / 11-14 ก.พ.65 / 18-21 ก.พ.65 / 25-28 ก.พ.65 / 4-7 มี.ค.65 /11-14 มี.ค.65 / 18-21 มี.ค.65 / 25-28 มี.ค.65

าคาทัวร์ 25,900 บาท : 3-6 ธ.ค.64 / 10-13 ธ.ค.64 / 31 ธ.ค.64 – 3 ม.ค.65

อัตราค่าบริการ                               

พ.ย. 2564 - มี.ค. 2565
เทศกาล
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง24,90025,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
8,00012,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง17,90021,900
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน4,0005,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  4 วัน 3 คืน สวรรค์ ณ สมุย - PG

 


Powered by MakeWebEasy.com