5 วัน 4 คืน ชุมพร สุราษฎร์ธานี - DD VZ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTCS-2116

ชุมพร – ศาลกรมหลวงชุมพร – เขามัทรี – สะพานไม้เคี่ยม – สะพานเขาชมกวาง – หาดทรายรี - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร – ดำน้ำดูฉลามวาฬ – เกาะเต่า – เกาะนางยวน – ดำน้ำดูปะการัง - สุราษฎร์ธานี – วัดพระบรมธาตุไชยา – อุทยานแห่งชาติเขาสก – เขื่อนรัชประภา (พักแพในเขื่อน) - สะพานแขวนเขาพัง – ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด – วัดเขานาในหลวง

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  5 วัน 4 คืน ชุมพร สุราษฎร์ธานี - DD VZ

วันแรก     ดอนเมือง – ชุมพร - ศาลกรมหลวงชุมพร – เขามัทรี – สะพานไม้เคี่ยม - สะพานเขาชมกวาง
วันที่สอง  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร – ดำน้ำดูฉลามวาฬ
วันที่สาม  เกาะเต่า – เกาะนางยวน - ดำน้ำดูปะการัง
วันที่สี่     เพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร - อุทยานแห่งชาติเขาสก – เขื่อนรัชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)
วันที่ห้า    เขื่อนเชี่ยวหลาน – สะพานแขวนเขาพัง – ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด – วัดเขานาในหลวง

อัตราค่าบริการ  5 วัน 4 คืน ชุมพร สุราษฎร์ธานี - DD VZ

กำหนดวันเดินทาง : 14-18 พ.ค. 64 / 27-31 พ.ค.64 / 18-22 มิ.ย. 64 / 9-13 ก.ค.64 / 23-27 ก.ค. 64
                             13-17 ส.ค. 64 / 27-31 ส.ค. 64 / 10-14 ก.ย. 64 / 24-28 ก.ย. 64/ 8-12 ตค. 64
                             15-19 ต.ค. 64 / 22-26 ต.ค. 64 

อัตราค่าบริการ                               

พ.ค. – ต.ค. 2564 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง24,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
6,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง18,900
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน2,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม 5 วัน 4 คืน ชุมพร สุราษฎร์ธานี - DD VZ

 


Powered by MakeWebEasy.com