3 วัน 2 คืน สุราษฎร์ธานี พักแพริมเขื่อน - VZ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTCS-2122

สุราษฎร์ธานี - วัดพระบรมธาตุไชยา – อุทยานแห่งชาติเขาสก (พักลอดจ์) - เขื่อนรัชประภา หรือ กุ้ยหลินเมืองไทย (พักแพในเขื่อน) - สะพานแขวนเขาพัง ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด – วัดเขานาในหลวง

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  3 วัน 2 คืน สุราษฎร์ธานี พักแพริมเขื่อน - VZ

วันแรก    สุวรรณภูมิ-สุราษฎร์ธานี-พระบรมธาตุไชยา -ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด - เขาสก
วันที่สอง  เขาสก - เขื่อนรัชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) – หินสามเกลอ – ถ้ำปะการัง
วันที่สาม  เขื่อนรัชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) – สะพานแขวนเขาพัง – เขานาในหลวง

 

อัตราค่าบริการ   3 วัน 2 คืน สุราษฎร์ธานี พักแพริมเขื่อน - VZ

กำหนดวันเดินทาง : 14-16 พ.ค. 64 / 28-30 พ.ค.64 / 18-20 มิ.ย. 64 / 9-11 ก.ค.64 / 23-25 ก.ค. 64
                           13-15 ส.ค. 64 / 27-29 ส.ค. 64 / 10-12 ก.ย. 64 / 24-26 ก.ย. 64/ 8-10 ตค. 64
                           15-17 ต.ค. 64 / 22-24 ต.ค. 64

อัตราค่าบริการ พ.ค. - ตค. 2564
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง   16,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  4,000
ราคาเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(2-11 ปี) ท่านละ     12,900
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน ท่านละ (ผู้ใหญ่)     2,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม 3 วัน 2 คืน สุราษฎร์ธานี พักแพริมเขื่อน - VZ


 

Powered by MakeWebEasy.com