4 วัน 3 คืน ตรัง - กระบี่ - FD VZ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTCS-2123

ตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – วังเทพทาโร – ถ้ำเขาช้างหาย - นั่งรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ – กระบี่ – สระมรกต - น้ำตกร้อนคลองท่อม - ท่าปอมคลองสองน้ำ – ท่องทะเลกระบี่ 4 เกาะ– ทะเลแหวก – ดำน้ำชมปะการัง – ถ้ำพระนางหาดไร่เลย์ – ชุมชนบ้านเกาะกลาง -ลานปูดำ – วิวเขาขนาบน้ำ -อนุสาวรีย์นกออก - วัดถ้ำเสือ - ช้อปปิ้งของฝากกระบี่ร้านจี้ออ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม 4 วัน 3 คืน ตรัง - กระบี่ - FD VZ

วันแรก     สุวรรณภูมิ - ตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - วังเทพทาโร – ถ้ำเขาช้างหาย - นั่งรถตุ๊กๆหัวกบชมเมือง (พักค้าง 1 คืน)
วันที่สอง   กระบี่ – น้ำตกร้อนคลองท่อม – สระมรกต – ท่าปอมคลองสองน้ำ (พักค้าง 2 คืนในกระบี่) 
วันที่สาม   เที่ยว 4 เกาะ – ทะเลแหวก – ดำน้ำดูปะการัง – พักผ่อนแบบชิลล์ๆ
วันที่สี่     ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะกลาง - อนุสาวรีย์นกออก - ลานปูดำ - เขาขนาบน้ำ - วัดถ้ำเสือ - ช้อปปิ้งจี้ออ - สุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ   4 วัน 3 คืน ตรัง - กระบี่ - FD VZ

กำหนดวันเดินทาง : 14-17 พ.ค. 64 / 28-31 พ.ค.64 / 18-21 มิ.ย. 64 / 9-12 ก.ค.64 / 23-26 ก.ค. 64
                             13-16 ส.ค. 64 / 27-30 ส.ค. 64 / 10-13 ก.ย. 64 / 24-27 ก.ย. 64/ 8-11 ตค. 64
                             15-18 ต.ค. 64 / 22-25 ต.ค. 64 

อัตราค่าบริการ                               

พ.ค. – ต.ค. 2564 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง16,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
4,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง12,900
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน2,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  4 วัน 3 คืน ตรัง - กระบี่ - FD VZ

 


Powered by MakeWebEasy.com