4 วัน 3 คืน ตรัง - กระบี่ - FD VZ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 3-HTCS-2123

ตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – วังเทพทาโร – ถ้ำเขาช้างหาย - นั่งรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ – กระบี่ – สระมรกต - น้ำตกร้อนคลองท่อม - ท่าปอมคลองสองน้ำ – ท่องทะเลกระบี่ 4 เกาะ– ทะเลแหวก – ดำน้ำชมปะการัง – ถ้ำพระนางหาดไร่เลย์ – ชุมชนบ้านเกาะกลาง -ลานปูดำ – วิวเขาขนาบน้ำ -อนุสาวรีย์นกออก - วัดถ้ำเสือ - ช้อปปิ้งของฝากกระบี่ร้านจี้ออ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม 4 วัน 3 คืน ตรัง - กระบี่ - FD VZ

วันแรก     สุวรรณภูมิ - ตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - วังเทพทาโร – ถ้ำเขาช้างหาย - นั่งรถตุ๊กๆหัวกบชมเมือง (พักค้าง 1 คืน)
วันที่สอง   กระบี่ – น้ำตกร้อนคลองท่อม – สระมรกต – ท่าปอมคลองสองน้ำ (พักค้าง 2 คืนในกระบี่) 
วันที่สาม   เที่ยว 4 เกาะ – ทะเลแหวก – ดำน้ำดูปะการัง – พักผ่อนแบบชิลล์ๆ
วันที่สี่     ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะกลาง - อนุสาวรีย์นกออก - ลานปูดำ - เขาขนาบน้ำ - วัดถ้ำเสือ - ช้อปปิ้งจี้ออ - สุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ   4 วัน 3 คืน ตรัง - กระบี่ - FD VZ

กำหนดวันเดินทาง :
ราคาทัวร์ 14,900 บาท : 5-8 พ.ย. 64 / 12-15 พ.ย.64 / 19-22 พ.ย.64 / 26-29 พ.ย.64 / 17-20 ธ.ค.64 / 24-27 ธ.ค.64  / 7-10 ม.ค.65 / 14-17 ม.ค.65 / 21-24 ม.ค.65 / 28-31 ม.ค.65 / 4-7 ก.พ.65 / 11-14 ก.พ.65 / 18-21 ก.พ.65 / 25-28 ก.พ.65 / 4-7 มี.ค.65 / 11-14 มี.ค.65 / 18-21 มี.ค.65 / 25-28 มี.ค.65

ราคาทัวร์ 19,900 บาท : 3-6 ธ.ค.64 / 10-13 ธ.ค.64 / 31 ธ.ค.64 – 3 ม.ค.65

อัตราค่าบริการ                               

พ.ย. 2564 - มี.ค. 2565เทศกาล
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง14,90019,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
4,0007,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง12,90016,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน2,5003,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  4 วัน 3 คืน ตรัง - กระบี่ - FD VZ

 


Powered by MakeWebEasy.com