4 วัน 3 คืน แม่ฮ่องสอน – ปาย – ปางอุ๋ง-DD

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 3-HTCN-2103

แม่ฮ่องสอน – วัดพระธาตุดอยกองมู – ตักบาตรเช้า – ล่องเรือแม่น้ำปาย – กระเหรี่ยงคอยาวบ้านปูแกง – ปางอุ๋ง ล่องแพชิลล์ๆ – บ้านรักไทย – โป่งน้ำร้อนไทรงาม – ปาย – สะพานไม้ชูตองเป้ – พอกโคลนน้ำแร่ธรรมชาติ สะพานประวัติศาสตร์ ปาย – ปายแคนยอน – ทะเลหมอกหยุนไหล – บ้านสันติชล

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม 4 วัน 3 คืน แม่ฮ่องสอน – ปาย – ปางอุ๋ง-DD

วันแรก      กรุงเทพ – แม่ฮ่องสอน – พระธาตุดอยกองมู – ชมพระอาทิตย์ตก – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
วันที่สอง   ตักบาตรเช้า – ล่องเรือแม่น้ำปายสู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวปูแกง – ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย
วันที่สาม   บ้านรักไทย – สะพานชูตองเป้ – ปาย – ปายแคนยอน – ถนนคนเดินปาย
วันที่สี่     ปาย – บ้านสันติชล – สะพานประวัติศาสตร์

อัตราค่าบริการ   4 วัน 3 คืน แม่ฮ่องสอน – ปาย – ปางอุ๋ง-DD

กำหนดวันเดินทาง :

ราคาทัวร์ 15,900 บาท : 5-8 พ.ย. 64 / 12-15 พ.ย.64 / 19-22 พ.ย.64 / 26-29 พ.ย.64 / 17-20 ธ.ค.64 / 24-27 ธ.ค.64 / 7-10 ม.ค.65 /14-17 ม.ค.65 / 21-24 ม.ค.65 / 28-31 ม.ค.65/4-7 ก.พ.65 / 11-14 ก.พ.65 / 18-21 ก.พ.65 / 25-28 ก.พ.65 / 4-7 มี.ค.65 /11-14 มี.ค.65 / 18-21 มี.ค.65 / 25-28 มี.ค.65

ราคาทัวร์ 19,900 บาท : 3-6 ธ.ค.64 / 10-13 ธ.ค.64 / 31 ธ.ค.64 – 3 ม.ค.65

อัตราค่าบริการ                               

พ.ย. 64 - มี.ค. 65
พ.ย. 64 - มี.ค. 65
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง15,90019,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
3,0004,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง11,90014,900
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน3,0004,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  4 วัน 3 คืน แม่ฮ่องสอน – ปาย – ปางอุ๋ง-DD

 


Powered by MakeWebEasy.com