4 วัน 3 คืน แม่ฮ่องสอน – ปาย – ปางอุ๋ง-DD

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTCN-2103

แม่ฮ่องสอน – วัดพระธาตุดอยกองมู – ตักบาตรเช้า – ล่องเรือแม่น้ำปาย – กระเหรี่ยงคอยาวบ้านปูแกง – ปางอุ๋ง ล่องแพชิลล์ๆ – บ้านรักไทย – โป่งน้ำร้อนไทรงาม – ปาย – สะพานไม้ชูตองเป้ – พอกโคลนน้ำแร่ธรรมชาติ สะพานประวัติศาสตร์ ปาย – ปายแคนยอน – ทะเลหมอกหยุนไหล – บ้านสันติชล

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม 4 วัน 3 คืน แม่ฮ่องสอน – ปาย – ปางอุ๋ง-DD

วันแรก      กรุงเทพ – แม่ฮ่องสอน – พระธาตุดอยกองมู – ชมพระอาทิตย์ตก – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
วันที่สอง   ตักบาตรเช้า – ล่องเรือแม่น้ำปายสู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวปูแกง – ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย
วันที่สาม   บ้านรักไทย – สะพานชูตองเป้ – ปาย – ปายแคนยอน – ถนนคนเดินปาย
วันที่สี่     ปาย – บ้านสันติชล – สะพานประวัติศาสตร์

อัตราค่าบริการ   4 วัน 3 คืน แม่ฮ่องสอน – ปาย – ปางอุ๋ง-DD

กำหนดวันเดินทาง : 14-17 พ.ค. 64 / 28-31 พ.ค.64 / 18-21 มิ.ย. 64 / 9-12 ก.ค.64 / 23-26 ก.ค. 64
                             13-16 ส.ค. 64 / 27-30 ส.ค. 64 / 10-13 ก.ย. 64 / 24-27 ก.ย. 64/ 8-11 ตค. 64
                             15-18 ต.ค. 64 / 22-25 ต.ค. 64 

อัตราค่าบริการ                               

พ.ค. – ต.ค. 2564 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง17,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
4,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง12,900
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน3,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  4 วัน 3 คืน แม่ฮ่องสอน – ปาย – ปางอุ๋ง-DD

 


Powered by MakeWebEasy.com