5วัน4คืน นครพนม-บึงกาฬ-หนองคาย–อุดรธานี-ขอนแก่น-FD VZ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTCNE-2104

นครพนม – พระธาตุเรณูนคร – พระธาตุพนม – พญาศรีสัตตนาคราช – สะพานมิตรภาพไทยลาว 3 – บึงกาฬ – หินสามวาฬ – วัดโพธาราม – แก่งอาฮง (วังพญานาค) – หนองคาย - ศาลาแก้วกู่ – วัดพระธาตุบังพวน – ประติมากรรมพญานาค 2 องค์ – วัดถ้ำศรีมงคล – วัดป่าภูก้อน – พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง – วัดป่าคำชะโนด – วัดโพธิสมภรณ์ – ศาลปู่ย่า – หนองประจักษ์ วัดพระบาทภูพานคำ – วัดแก้วจักรพรรดิ – ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  5 วัน 4 คืน นครพนม - บึงกาฬ - หนองคาย – อุดรธานี - ขอนแก่น-FD VZ

วันแรก     ดอนเมือง – นครพนม – พระธาตุเรณูนคร – พระธาตุพนม – พญาศรีสัตตนาคราช – สะพานมิตรภาพไทยลาว 3
วันที่สอง นครพนม – บึงกาฬ  – หินสามวาฬ – วัดโพธาราม – แก่งอาฮง (วังพญานาค) - หนองคาย
วันที่สาม  หนองคาย – ศาลาแก้วกู่ – วัดพระธาตุบังพวน – ประติมากรรมพญานาค 2 องค์ – วัดถ้ำศรีมงคล – วัดป่าภูก้อน อุดรธานี (พักค้าง 2 คืน)
วันที่สี่     พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง – วัดป่าคำชะโนด – วัดโพธิสมภรณ์ – ศาลปู่ย่า – หนองประจักษ์
วันที่ห้า    อุดรธานี – วัดพระบาทภูพานคำ – วัดแก้วจักรพรรดิ – ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร  

อัตราค่าบริการ  5 วัน 4 คืน นครพนม - บึงกาฬ - หนองคาย – อุดรธานี - ขอนแก่น-FD VZ

กำหนดวันเดินทาง : 14-18 พ.ค. 64 / 27-31 พ.ค.64 / 18-22 มิ.ย. 64 / 9-13 ก.ค.64 / 23-27 ก.ค. 64
                             13-17 ส.ค. 64 / 27-31 ส.ค. 64 / 10-14 ก.ย. 64 / 24-28 ก.ย. 64/ 8-12 ตค. 64
                             15-19 ต.ค. 64 / 22-26 ต.ค. 64 

อัตราค่าบริการ                               

พ.ค. – ต.ค. 2564 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง16,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
4,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง12,900
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน2,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม 5 วัน 4 คืน นครพนม - บึงกาฬ - หนองคาย – อุดรธานี - ขอนแก่น-FD VZ

 


Powered by MakeWebEasy.com