5วัน4คืน นครพนม-บึงกาฬ-หนองคาย–อุดรธานี-ขอนแก่น-FD VZ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 3-HTCNE-2104

นครพนม – พระธาตุเรณูนคร – พระธาตุพนม – พญาศรีสัตตนาคราช – สะพานมิตรภาพไทยลาว 3 – บึงกาฬ – หินสามวาฬ – วัดโพธาราม – แก่งอาฮง (วังพญานาค) – หนองคาย - ศาลาแก้วกู่ – วัดพระธาตุบังพวน – ประติมากรรมพญานาค 2 องค์ – วัดถ้ำศรีมงคล – วัดป่าภูก้อน – พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง – วัดป่าคำชะโนด – วัดโพธิสมภรณ์ – ศาลปู่ย่า – หนองประจักษ์ วัดพระบาทภูพานคำ – วัดแก้วจักรพรรดิ – ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  5 วัน 4 คืน นครพนม - บึงกาฬ - หนองคาย – อุดรธานี - ขอนแก่น-FD VZ

วันแรก     ดอนเมือง – นครพนม – พระธาตุเรณูนคร – พระธาตุพนม – พญาศรีสัตตนาคราช – สะพานมิตรภาพไทยลาว 3
วันที่สอง  นครพนม – บึงกาฬ  – หินสามวาฬ – วัดโพธาราม – แก่งอาฮง (วังพญานาค) - หนองคาย
วันที่สาม  หนองคาย – ศาลาแก้วกู่ – วัดพระธาตุบังพวน – ประติมากรรมพญานาค 2 องค์ – วัดถ้ำศรีมงคล – วัดป่าภูก้อน อุดรธานี (พักค้าง 2 คืน)
วันที่สี่     พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง – วัดป่าคำชะโนด – วัดโพธิสมภรณ์ – ศาลปู่ย่า – หนองประจักษ์
วันที่ห้า    อุดรธานี – วัดพระบาทภูพานคำ – วัดแก้วจักรพรรดิ – ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร  

อัตราค่าบริการ  5 วัน 4 คืน นครพนม - บึงกาฬ - หนองคาย – อุดรธานี - ขอนแก่น-FD VZ

กำหนดวันเดินทาง :

ราคาทัวร์ 14,900 บาท : 5-9 พ.ย. 64 / 12-16 พ.ย.64 / 19-23 พ.ย.64 / 26-30 พ.ย.64 / 17-21 ธ.ค.64 /24-28 ธ.ค.64  / 7-11 ม.ค.65 / 14-18 ม.ค.65 / 21-25 ม.ค.65 / 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 65 /4-8 ก.พ.65 / 11-15 ก.พ.65 / 18-22 ก.พ.65 / 25ก.พ. – 1 มี.ค. 65 / 4-8มี.ค.65 / 11-15 มี.ค.65 / 18-22 มี.ค.65 / 25-29 มี.ค.65

ราคาทัวร์ 17,900 บาท : 3-7 ธ.ค.64 / 10-14 ธ.ค.64 / 31 ธ.ค.64 – 4 ม.ค.65

อัตราค่าบริการ                               

พ.ย.64 - มี.ค. 65เทศกาล
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง14,90017,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
4,0005,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง10,90011,900
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน2,5004,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม 5 วัน 4 คืน นครพนม - บึงกาฬ - หนองคาย – อุดรธานี - ขอนแก่น-FD VZ

 


Powered by MakeWebEasy.com