4 วัน 3 คืน ขอนแก่น – ชัยภูมิ – เพชรบูรณ์ – เลย -FD

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 3-HTCNE-2105

ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร – ชัยภูมิ – มอหินขาว – ปรางค์กู่ – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ทุ่งกังหันลมเขาค้อ พระพุทธมหาธรรม ราชาเฉลิมพระเกียรติ – วัดโพนชัย (ผีตาโขน) – เลย – เชียงคาน – วัดมหาธาตุ – วัดศรีคุนเมือง ล่องเรือริมโขงแก่งคุดคู้ – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน – ตักบาตรข้าวเหนียว – พระใหญ่ภูคกงิ้ว – สกายวอร์ค

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  4 วัน 3 คืน ขอนแก่น – ชัยภูมิ – เพชรบูรณ์ – เลย -FD

วันแรก    ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร – ถนนข้าวเหนียว - ชัยภูมิ
วันที่สอง ขอนแก่น – มอหินขาว (ชัยภูมิ) – ปรางค์กู่ – อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม - เพชรบูรณ์ – เขาค้อ  (พักเขาค้อ 5*)
วันที่สาม  เขาค้อ - ผาซ่อนแก้ว - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - วัดผีตาโขน - ล่องเรือแก่งคุดคู้ - เชียงคาน (พักเชียงคาน 4*)
วันที่สี่     เชียงคาน - วัดมหาธาตุ - วัดศรีคุณเมือง - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอคค์ - เมืองเลย - ดอนเมือง

อัตราค่าบริการ  5 วัน 4 คืน 4 วัน 3 คืน ขอนแก่น – ชัยภูมิ – เพชรบูรณ์ – เลย -FD

กำหนดวันเดินทาง : 

ราคาทัวร์ 15,900 บาท : 5-8 พ.ย. 64 / 12-15 พ.ย.64 / 19-22 พ.ย.64 / 26-29 พ.ย.64 / 17-20 ธ.ค.64/24-27 ธ.ค.64 / 7-10 ม.ค.65 / 14-17 ม.ค.65 / 21-24 ม.ค.65 / 28-31 ม.ค.65 /4-7 ก.พ.65 / 11-14 ก.พ.65 / 18-21 ก.พ.65 / 25-28 ก.พ.65 / 4-7 มี.ค.65 / 11-14 มี.ค.65 / 18-21 มี.ค.65 / 25-28 มี.ค.65

ราคาทัวร์ 19,900 บาท : 3-6 ธ.ค.64 / 10-13 ธ.ค.64 / 31 ธ.ค.64 – 3 ม.ค.65

อัตราค่าบริการ                               

พ.ย. 64 - มี.ค. 65เทศกาล
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง15,90019,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
4,0005,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง12,90013,900
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน3,0004,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม 4 วัน 3 คืน ขอนแก่น – ชัยภูมิ – เพชรบูรณ์ – เลย -FD

 


Powered by MakeWebEasy.com