4 วัน 3 คืน ขอนแก่น – ชัยภูมิ – เพชรบูรณ์ – เลย -FD

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTCNE-2105

ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร – ชัยภูมิ – มอหินขาว – ปรางค์กู่ – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ทุ่งกังหันลมเขาค้อ พระพุทธมหาธรรม ราชาเฉลิมพระเกียรติ – วัดโพนชัย (ผีตาโขน) – เลย – เชียงคาน – วัดมหาธาตุ – วัดศรีคุนเมือง ล่องเรือริมโขงแก่งคุดคู้ – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน – ตักบาตรข้าวเหนียว – พระใหญ่ภูคกงิ้ว – สกายวอร์ค

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  4 วัน 3 คืน ขอนแก่น – ชัยภูมิ – เพชรบูรณ์ – เลย -FD

วันแรก    ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร – ถนนข้าวเหนียว - ชัยภูมิ
วันที่สอง ขอนแก่น – มอหินขาว (ชัยภูมิ) – ปรางค์กู่ – อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม - เพชรบูรณ์ – เขาค้อ 
วันที่สาม  เขาค้อ - ผาซ่อนแก้ว - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - วัดผีตาโขน - ล่องเรือแก่งคุดคู้ - เชียงคาน
วันที่สี่     เชียงคาน - วัดมหาธาตุ - วัดศรีคุณเมือง - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอคค์ - เมืองเลย - ดอนเมือง

อัตราค่าบริการ  5 วัน 4 คืน 4 วัน 3 คืน ขอนแก่น – ชัยภูมิ – เพชรบูรณ์ – เลย -FD

กำหนดวันเดินทาง : 14-17 พ.ค. 64 / 28-31 พ.ค.64 / 18-21 มิ.ย. 64 / 9-12 ก.ค.64 / 23-26 ก.ค. 64
                             13-16 ส.ค. 64 / 27-30 ส.ค. 64 / 10-13 ก.ย. 64 / 24-27 ก.ย. 64/ 8-11 ตค. 64
                              15-18 ต.ค. 64 / 22-25 ต.ค. 64

อัตราค่าบริการ                               

พ.ค. – ต.ค. 2564 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง17,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
5,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง13,900
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน3,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม 4 วัน 3 คืน ขอนแก่น – ชัยภูมิ – เพชรบูรณ์ – เลย -FD

 


Powered by MakeWebEasy.com