เกี่ยวกับเรา

    

บริษัท ออลดีไลท์กรุ๊ป จำกัด

                            All Delight Travel  จดทะเบียนในนาม บริษัท ออลดีไลท์กรุ๊ป จำกัด ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  ทะเบียนเลขที่  0105557026087   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09232

                        All Delight Travel  มีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการลูกค้าทุกระดับให้ประทับใจในการท่องเที่ยวอย่างมีความสุข    โดยจะเลือกสรรแต่โปรแกรมทัวร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีคุณภาพ ราคากันเอง บริการดี ให้ลูกค้าได้เลือกสรร มากมายหลายโปรแกรมที่ลูกค้าพึงพอใจ  

 

                      "โปรแกรมทั้งถูกและดีมีอยู่ใน All Delight Travel"                 

 


Powered by MakeWebEasy.com