ทวีปเอเชีย

New

12-ZGIND06

*เดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2565* เมืองมุมไบ – สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี – เมืองปูเน่ – เมืองโมเรกาวน์ – เทวสถานศรีมยุเรศวร เมืองเทอูร์ – เทวสถานศรีจินดามณี – เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์ – เมืองโอซาร์ – วัดศรีวิฆเนศวา – มืองมหัต – เทวสถานศรีวรทาวินายัก – วัดสิทธิวินายัก – วัดพระแม่ลักษมี

฿ 17,990 ฿ 17,990
New

10-ZGIND05

*เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2565* เมืองมุมไบ – สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี – เมืองปูเน่ – เมืองโมเรกาวน์ – เทวสถานศรีมยุเรศวร เมืองเทอูร์ – เทวสถานศรีจินดามณี – เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์ – เมืองโอซาร์ – วัดศรีวิฆเนศวา – มืองมหัต – เทวสถานศรีวรทาวินายัก – วัดสิทธิวินายัก – วัดพระแม่ลักษมี

฿ 19,990 ฿ 19,990
New

10-ZGNAP

*เดินทาง : กันยายน- ตุลาคม 2565* เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ – สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก็อต – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

฿ 25,990 ฿ 25,990
New

09-ZGIND04

*เดินทาง : สิงหาคม- กันยายน 2565* แคชเมียร์ – สวนแอปเปิ้ล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค – ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท

฿ 25,990 ฿ 25,990
New

10-ZGIND03

*****เดินทาง : ตุลาคม 2565***** แคชเมียร์ , แวะชมทุ่งฝรั้น, พาฮาลแกม , ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย , ทะเลสาบดาล , โซนามาร์ค , เทือกเขากุลมาร์ค , นั่งกระเช้าลอยฟ้า , ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค , สวนโมกุล , สวนชาลิมาร์ , สวนนิชาท

฿ 26,990 ฿ 26,990
New

10-ZGIND02

*****เดินทาง : ตุลาคม 2565***** แคชเมียร์ – แวะชมทุ่งฝรั้น – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค – ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท

฿ 25,990 ฿ 25,990
New

09-ZGIND

*เดินทาง : สิงหาคม- กันยายน 2565* แคชเมียร์ – สวนแอปเปิ้ล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค – ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท

฿ 24,990 ฿ 24,990
New

03-ZGMO

*เดินทาง : ธันวาคม 65- มีนาคม 66* กรุงอูลานบาตอร์ – วัดกันดันเทชีชินเล็น – อนุสาวรีย์สามข่าน –จตุรัสซุคบาทาร์ – พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว – อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน – อุทยานแห่งชาติโก เตเรลจ์ พาร์ค – ทดลองขี่ม้าทากิ (ม้าแคระ) – สุนัขลากเลื่อน - อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – สกีรีสอร์ท

฿ 39,990 ฿ 39,990

12-ITLVN03

**เดินทาง:กันยายน - ธันวาคม 2565**เมืองหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ร้านกาแฟประชานิยม-น้ำตกตาดกวางสี-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ร้านตาดแก้ว-คาเฟ่สวนพูนสุข-วัดวิชุลราช-พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืดหลวงพระบาง ฯลฯ

฿ 8,999 ฿ 8,999

12-LFD02

*เดินทาง:กรกฎาาคม - ธันวาคม2565*เมืองหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ร้านกาแฟประชานิยม-น้ำตกตาดกวางสี-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ร้านตาดแก้ว-คาเฟ่สวนพูนสุข-วัดวิชุลราช-พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืดหลวงพระบาง -วัดเชียงทอง ฯลฯ

฿ 13,888 ฿ 13,888

12-GSLAO04

**เดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2565**นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ร้านหัตกรรมเครื่องเงิน – ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – น้ำตกตาดกวางสี – บลูลากูน – สะพานแขวนสีฟ้า – ถ้ำนางฟ้า – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

฿ 12,999 ฿ 12,999

12-GSLAO03

**เดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2565**นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ประตูชัย – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง ฯลฯ

฿ 13,999 ฿ 13,999

10-BT-IND24

**เดินทาง:กรกฎาคม - กันยายน 2565**เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่ • เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก ฯลฯ

฿ 26,999 ฿ 26,999

9-BT-IND23

**เดินทาง:กรกฎาคม - กันยายน 2565**เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่ • เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก ฯลฯ

฿ 32,999 ฿ 32,999

12-BT-GAY78

*เดินทาง:พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565* เมืองพุทธคยา • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้ำเนรัญชรา • นาลันทา • ราชคฤห์ • วัดเวฬุวันมหาวิหาร • เขาคิชฌกูฏ • เมืองพาราณสี • สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี • วัดมหาโพธิ์

฿ 25,999 ฿ 25,999

12-BTBAL51

**เดินทาง:สิงหาาคม - ธันวาคม 2565**สวนวิษณุ • อูลูวาตู • บารองแดนซ์ • วัดทามันอายุน • บาหลีสวิง • เบดูกูล บราตัน • วิหารทานาห์ลอต • หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • นาข้าวขั้นบันได • วัดเทมภัคสิริงค์ • หมู่บ้านคินตามณี • วัดเบซากิห์

฿ 20,999 ฿ 20,999

8-TWBU

******เดินทาง : สิงหาคม 2565******ตลาดชองฮา - ชายหาดวอลโพ - สะพานสมอ อิการี โพฮัง – คลีนิคทันตกรรมหมอยุน –รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - วัดแฮดง ยงกุงซา – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ซงโดสกายวอล์ค - โอรยุกโดสกายวอล์ค – สะพานควังอันรี - ปูซานทาวเวอร์

฿ 13,999 ฿ 13,999

9-JFTYO02

**เดินทาง:กรกฎาคม-กันยายน 2565**ปราสาทโอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ & โดทงโบริ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ(ปราสาททอง) – วัดคิโยมิสี – นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานะโกะ(ทะเลสาบปลาไหล) – คาวาคูชิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ - พระราชวัง อิมพีเรียล – วัดอาซากุสะ ฯลฯ

฿ 64,900 ฿ 64,900

9-JFTYO01

**เดินทาง:กรกฎาคม-กันยายน 2565**ปราสาทโอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ & โดทงโบริ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ(ปราสาททอง) – วัดคิโยมิสี – นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานะโกะ(ทะเลสาบปลาไหล) – คาวาคูชิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ ฯลฯ

฿ 65,900 ฿ 65,900

8-JFHOK02

**เดินทาง:กรกฎาคม-สิงหาคม 2565**โดราเอมอน สกายพาร์ – โรงงานช๊อคโกแลต อิชิยะ –พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – โอโดริปาร์ค – ซัปโปโรทีวี ทาวเวอร์ – หอนาฬิกาโบราณ และ อาคารรัฐสภา – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ - ฟุราโนะ – โทมิตะ ฟาร์ม ฯลฯ

฿ 66,900 ฿ 66,900

9-JFHOK01

**เดินทาง:กรกฎาคม-สิงหาคม 2565**โดราเอมอน สกายพาร์ – โรงงานช๊อคโกแลต อิชิยะ –พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – โอโดริปาร์ค – ซัปโปโรทีวี ทาวเวอร์ – หอนาฬิกาโบราณ และ อาคารรัฐสภา – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ - ฟุราโนะ – โทมิตะ ฟาร์ม ฯลฯ

฿ 69,900 ฿ 69,900

12-TWJE04

**เดินทาง:พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565**ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค – แหลมซงอัคซาน - วัดซันบัง โพมุนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – แหลมซอพจีโกจี - วัดชอนวังซา - ชายหาดอีโฮเทอู

฿ 14,999 ฿ 14,999

10-TWJE03

*เดินทาง:กันยายน-พฤศจิกายน 2565* ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค – แหลมซงอัคซาน - วัดซันบัง โพมุนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – แหลมซอพจีโกจี - วัดชอนวังซา - ชายหาดอีโฮเทอู

฿ 13,999 ฿ 13,999

9-TWJE02

**เดินทาง:สิงหาคม - กันยายน 2565**ชายหาดวอลจองรี – ถ้ำมันจังกุล - โขดหินหัวมังกร ยงดูอัม – ถนนสายรุ้งเชจู - ถนนกังหันชินซางวินด์มิล – ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค – แหลมซงอัคซาน - แหลมหัวมังกร ยงมอรี - วัดซันบัง โพมุนซา ฯลฯ

฿ 15,999 ฿ 15,999

9-TWJE01

**เดินทาง:สิงหาคม - กันยายน 2565**ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - แหลมหัวมังกร ยงมอรี - วัดซันบัง โพมุนซา – แหลมซงอัคซาน – ถนนสายรุ้งเชจู - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์

฿ 10,999 ฿ 10,999

11-ITJ05

**เดินทาง:ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565**เมืองโนโบริเบทสึ-หุบเขานรกจิโกคุดานิ-จุดชมวิว Silo Observatory - ชมวิวของทะเลสาบโทยะโดยขึ้นกระเช้า Mt.Usu Ropeway-ฟาร์มหมีสีน้ำตาล-คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ- เครื่องแก้วโอตารุ ฯลฯ

฿ 32,888 ฿ 32,888

10-ZEKO

*******เดินทาง : ตุลาคม 2565******* เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู – Dirty Trunk Cafe - Malddong Donut – พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เลท – เกาะนามิ – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– นัมซาน ทาวเวอร์ – พระราชวังเคียงบก – ย่านฮงแด – ฮานิลปาร์ค ฯลฯ

฿ 24,990 ฿ 24,990
New

10- BTMMR52

**เดินทาง:กรกฎาคม-ตุลาคม 2565**ย่างกุ้ง • หงสา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุมุเตา • พระนอนชเวตาเลียว • ซีเรียม • เจดีย์เยเลพญา • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระนอนตาหวาน • ตลาดสก๊อต

฿ 10,999 ฿ 10,999

9- BTNRT41

**เดินทาง :สิงหาคม-กันยายน 2565**ทะเลสาบอาชิ • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ • หุบเขาโอวาคุดานิ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • สวนดอกไม้ฮานาโนะมิยาโกะ • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งชินจูกุ • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเซ • ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี • พระราชวังอิมพีเรียล • ฮาราจูกุ ศาลเจ้าเมจิ • อิออน มอลล์

฿ 29,999 ฿ 29,999

10-BT-ICN22

**เดินทาง: สิงหาคม - กันยายน 2565**ซูซานพาร์ค คาเฟ่ • สวนฮานึล • ถนนฮงแด • เคอสเมติค • ศูนย์สมุนไพรโสม • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ •ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน • โซลทาวเวอร์ • พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย • พระราชวังเคียงบกกุง • หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง • ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน

฿ 18,990 ฿ 18,990

10-BT-VN94

**เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2565**โฮจิมินห์ซิตี้ • ฟานเทียด(มุยเน่) • นั่งรถจี๊ปสู่ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ลำธารนางฟ้า • ดาลัด • น้ำตกดาลันตา • Lumiere Light Garden • ตลาดกลางคืนดาลัด • ดาลัด • นั่งกระเช้า • วัดตั๊กลัม • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย • โฮจิมินห์ซิตี้ • ล่องเรือรับประทานอาหารเย็น • ไปรษณีย์กลาง • โบสถ์นอร์เทรอดาม • ตลาดเบนถัน

฿ 11,999 ฿ 11,999

10-BT-VN44

*เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2565*กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม • หมู่บ้านชาวเขา • ตลาดซาปา • ซาปา • เขาฮามลอง • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก • Moana Sapa • น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ • ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกซิน • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย • ฮานาม • ตามจุ๊ก

฿ 16,999 ฿ 16,999

10-BT-LAO62

**เดินทาง:มิถุนายน - ตุลาคม 2565**อุดรธานี • หนองคาย • วัดสีเมือง • หอพระแก้ว • ประตูชัย • พระธาตุหลวง • สถานีรถไฟความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ตลาดมืด • ใส่บาตรข้าวเหนียว • ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี • พระราชวังเก่า • วัดวิชุน • วัดเชียงทอง • น้ำตกตาดกวางสี • นั่งรถไฟความเร็วสูง • ล่องเรือดูแม่น้ำซอง • บลูลากูน • ด่านเวียงจันทน์

฿ 12,999 ฿ 12,999

10-BT-LAO63

*เดินทาง:กรกฎาาคม - ธันวาคม2565* อุดรธานี • หนองคาย • วัดสีเมือง • หอพระแก้ว • ประตูชัย • พระธาตุหลวง • สถานีรถไฟความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ตลาดมืด • ใส่บาตรข้าวเหนียว • ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี • พระราชวังเก่า • วัดวิชุน • วัดเชียงทอง • น้ำตกตาดกวางสี • นั่งรถไฟความเร็วสูง • ล่องเรือดูแม่น้ำซอง • บลูลากูน • ด่านเวียงจันทน์

฿ 12,999 ฿ 12,999

9-ZGKOREA

**เดินทาง:พฤษาคม - กันยายน 2565**นัมซาน ทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวังเคียงบก – ฮงแด – เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู ฯลฯ

฿ 29,990 ฿ 29,990

10-BT-VN89

**เดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2565** ดานัง • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ • เมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดองบา• ล่องเรือแม่น้ำหอม • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • เมืองโบราณฮอยอัน • สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

฿ 13,999 ฿ 13,999

10-BT-VN87

**เดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2565** ดานัง • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • บาน่าฮิลล์ • สะพานมังกร • สะพานรัก • ร้านไม้ไผ่ • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

฿ 9,999 ฿ 9,999

10-BT-VN98

**เดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2565** ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • เมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • ร้านไข่มุก • บาน่าฮิลล์ • เมืองดานัง • สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • ร้านไม้ไผ่

฿ 12,999 ฿ 12,999

10-BT-VN084

**เดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2565** ดานัง • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ชมโชว์สุดอลังการ Hoi An Impressions Theme Park • สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

฿ 12,999 ฿ 12,999

10-BTVN45

**เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2565** ฮาลอง • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง • ถ้ำสวรรค์ • NIGHT MAKET ฮาลอง • นิงบิงห์ • ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก • ฮานาม • วัดตามจุ๊ก • ฮานอย • เมืองหมกโจว • สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก • ไร่ชาหมกโจว • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน

฿ 14,999 ฿ 14,999

10-BTVN91

**เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2565** สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ร้านไข่มุก • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดองบา • เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • ตลาดฮาน • ร้านไม้ไผ่ • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง ฯลฯ

฿ 10,999 ฿ 10,999

10-ZGSIN-2208SQ

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – ถ่ายรุปสะพานเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน คลาก คีย์ - 3 อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด (ฟรีเดย์ 1 วัน)

฿ 13,990 ฿ 13,990

10-BTVN081

**เดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2565** ดานัง • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ • วัดลินห์อึ๋ง • เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม • เจดีย์เทียนมู่ • หมู่บ้านกั๊มทาน • ล่องเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • สะพานมังกร • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

฿ 10,999 ฿ 10,999

10-BTVN082

**เดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2565** นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ , บาน่าฮิลล์ , หมู่บ้านกั๊มทาน , นั่งเรือกระด้ง , เมืองโบราณฮอยอัน , ดานัง ,สะพานมังกร , วัดลินห์อึ๋ง , ช้อปปิ้งตลาดฮาน

฿ 11,999 ฿ 11,999
Powered by MakeWebEasy.com