ทัวร์ญี่ปุ่น

9- BTNRT41

ทะเลสาบอาชิ • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ • หุบเขาโอวาคุดานิ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • สวนดอกไม้ฮานาโนะมิยาโกะ • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งชินจูกุ • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเซ • ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี • พระราชวังอิมพีเรียล • ฮาราจูกุ ศาลเจ้าเมจิ • อิออน มอลล์

฿ 29,999 ฿ 29,999

10-XJ010

สวนฮิตาจิ ซีไซด์ , ตลาดปลาโออาไร , คาเนฟุคุ เมนไต ปาร์ค , ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ , เสาโทริแห่งคามิอิโซะ , ชายหาดโออาไร , เมืองนาริตะ , ภูเขาไฟฟูจิ, อุโมงค์ใบเมเปิ้ล , หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก ฯลฯ

฿ 46,888 ฿ 46,888

9-XJ009

สวนฮิตาจิ ซีไซด์ - ตลาดปลาโออาไร - คาเนฟุคุ เมนไต ปาร์ค - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ – ชายหาดโออาไร - เมืองนาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ– กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เข้าชม เทศกาลฟูจิทุ่งดอกพิงค์มอส ฯลฯ

฿ 40,888 ฿ 40,888

9-XJ004

วัดเจ้าแม่กวนอิม เทศกาลดอกไฮเดรนเยีย (ตามฤดูกาล) - ตลาดปลาโออาไร - คาเนฟุคุ เมนไต ปาร์ค - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ – ชายหาดโออาไร - จังหวัดฟุกุชิมะ - ผาล้านปี โทโนะ เฮทสึริ - หมูบ้านโบราณ โออุจิ จุคุ ฯลฯ

฿ 42,888 ฿ 42,888

5-XJ013

ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ - เทศกาลชมทุ่งดอกพิงค์มอส ฯลฯ

฿ 40,888 ฿ 40,888

5-XJ008

สวนฮิตาจิ ซีไซด์ - ตลาดปลาโออาไร - คาเนฟุคุ เมนไต ปาร์ค - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ – ชายหาดโออาไร - เมืองนาริตะ –ภูเขาไฟฟูจิ – กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เข้าชม เทศกาลฟูจิทุ่งดอกพิงค์มอส - ออนเซ็น

฿ 43,888 ฿ 43,888

5-XJ003

สวนฮิตาจิ ซีไซด์ - ตลาดปลาโออาไร - คาเนฟุคุ เมนไต ปาร์ค - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ – ชายหาดโออาไร - จังหวัดฟุกุชิมะ - ผาล้านปี โทโนะ เฮทสึริ - หมูบ้านโบราณ โออุจิ จุคุ ฯลฯ

฿ 45,888 ฿ 45,888
Powered by MakeWebEasy.com