ทัวร์ญี่ปุ่น

2309- ZGFUK-2306VZ

**เดินทาง: กรกฎาคม - กันยายน 2566** ฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์ - วัดนันโซอิน - กันดั้มพาร์ค - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ - อิออน ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,990 ฿21,990
 

 

2307-ZGFUK-2305VZ

**เดินทาง: มิถุนายน - กรกฎาคม 2566** ฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์ - สวนดอกไม้คุจู - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24,990 ฿24,990
 

 

2306-ZGFUK-2304VZ

**เดินทาง: เมษายน - พฤษภาคม 2566** ฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์ - สวนดอกไม้คุจู - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24,990 ฿24,990
 

 

2307-ZGKIX-2303JL

**เดินทาง: มิถุนายน - กรกฎาคม 2566** ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้าชา - ปราสาททอง - ย่านทามามิยะ - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿39,990 ฿39,990
 

 

2307-ZGKIX-2302JL

**เดินทาง: พฤษภาคม - กรกฎาคม 2566** วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้าชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ปราสาททอง – ถนนชินเคียวโกกุและเทอระมะชิ - คิฟุเนะ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿39,990 ฿39,990
 

 

2309-BT-KIX06

**เดินทาง : เมษายน - กันยายน 2566** ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • วัดคิโยมิซุ • ถนนสายกาน้ำชา • มิตซุยเอ้าท์เล็ท ปาร์ค • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน มอลล์ • ปราสาทโอซาก้า ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33,999 ฿33,999
 

 

2305-BT-FUK04

**เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2566** กุโอกะ • เมืองดาไซฟุ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • วัดนันโซอิน • หมู่บ้านยุฟุอิน • ทะเลสาบคิริน • เมืองเบปปุ • บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,999 ฿26,999
 

 

2305-BT-NRT03

**เดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2566** ล่องเรือทะเลสาบอาชิ • ศาลเจ้าฮาโกเน่ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท • เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ • พิธีชงชาญี่ปุ่น • Shikido Duty free • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • ช้อปปิ้งชินจูกุ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33,999 ฿33,999
 

 

2308-BT-NRT06

**เดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2566** พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า • พระใหญ่คามาคุระ • ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง • ถนนโคมะชิ โดริ • ภูเขาไฟฟูจิ • เทศกาลดอกลาเวนเดอร์ ณ สวนโออิชิ ปาร์ค • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • ช้อปปิ้งชินจูกุ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30,999 ฿30,999
 

 

2307-BT-NRT05

**เดินทาง : มิถุนายน 2566** ฟาร์ม ฮัตโตริ • มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค • โตเกียว เบย์ อะควา ไลน์ • ไร่ชาโอบุจิซะซะบะ • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • ชินจูกุ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30,999 ฿30,999
 

 

2305-BT-NRT04

**เดินทาง :เมษายน - พฤษภาคม 2566**วัดนาริตะ • ถนนโอโมเตะซังโดะ • เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ • ช้อปปิ้งชินจูกุ • อิออน มอลล์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33,999 ฿33,999
 

 

2305-ZGKIX-2312MM

**เดินทาง: เมษายน - พฤษภาคม 2566** เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้ำชา - ปราสาททอง – ย่านช้อปปิ้งถนนชินเคียวโกกุและเทอระมะชิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ- เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่ น - โอซาก้า ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿31,990 ฿31,990
 

 

2305-ZGFUK-2307VZ

**เดินทาง: เมษายน - พฤษภาคม 2566** ฟุกุโอกะ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์ - ชมอุโมงค์วิสทีเรีย หรือ เทศกาลชมดอกวิสทีเรีย Nakayama O-fuji Festival ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27,990 ฿27,990
 

 

2305-ZGKIX-2310MM

**เดินทาง: พฤษภาคม 2566** เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - นาโกย่า – ถนนช้อปปิ้งโอสุ - สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ - ทาคายาม่า - ที่ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿34,990 ฿34,990
 

 

2306-ZGKIX-2311MM

**เดินทาง: พฤษภาคม 2566** เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - นาโกย่า – ถนนช้อปปิ้งโอสุ - สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ - ทาคายาม่า - ที่ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿37,990 ฿37,990
 

 

2303-FTCTS01

***เดินทาง: กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566*** เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัน – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿48,990 ฿48,990
 

 

2305-FTOKACT01

***เดินทาง: มีนาคม - พฤษภาคม 2566*** ผามันซาโมะ-เกาะโคอุริ-หินรูปหัวใจ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุระอุมิ-หมู่บ้านอเมริกันมิฮามะ-ปราสาทชูริ-Duty Free-โอกาชิโกเต็น-โอกินาว่าเวิลด์ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,990 ฿29,990
 

 

2303-ITJXJ11

**เดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม  2566 ** ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ - Gotemba Premium Outlets -ลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,888 ฿29,888
 

 

2303-ITJXJ12

**เดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม  2566 ** ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-Gotemba Premium Outlets - ลานสกีFujiyama Snow Resort Yeti - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว -วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32,888 ฿32,888
 

 

2303-ITJXJ25

**เดินทาง : ธันวาคม  - มกราคม  2566 ** เที่ยวเมืองโนโบริเบทสึ-หุบเขานรกจิโกคุดานิ-จุดชมวิว Silo Observatory ชมวิวทะเลสาบโทยะ- ฟาร์มหมีสีน้ำตาล-หอคอยโกเรียวกาคุ-โบสถ์คาทอลิกแทรพพิซไทน์-เนินชมวิวฮาจิมันซากะ-ท่าเรือและโกดังอิฐแดง-นั่งกระเช้า Mt. Hakodate Ropeway ชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿37,888 ฿37,888
 

 

2303-ITJXJ24

**เดินทาง : ธันวาคม  - มีนาคม  2566 ** เที่ยวเมืองโนโบริเบทสึ-หุบเขานรกจิโกคุดานิ-จุดชมวิว Silo Observatory ชมวิวทะเลสาบโทยะ - ชมวิวของทะเลสาบโทยะโดยขึ้นกระเช้า Mt.Usu Ropeway- Option! Snow Mobile -คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ-เครื่องแก้วโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33,888 ฿33,888
 

 

2303-GSNRT11

**เดินทาง : ธันวาคม  - มีนาคม  2566 ** วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – จุดชมวิว โตเกียวสกายทรี – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – คาวาโกเกะ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿47,499 ฿47,499
 

 

2303-SGFUK03

**เดินทาง : มกราคม  - มีนาคม  2566 ** ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุจิน – ทะเลสาบคินริน - บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิ จิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ – ถนนมาเมะดามาชิ – ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE – คาแนลซิตี้ฮากาตะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24,499 ฿24,499
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้