ทัวร์เวียดนาม

2310-ZGHAN-2314VN

** วันเดินทาง : เมษายน  -  ตุลาคม  2566** เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน -โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,990 ฿12,990
 

 

2310-BT-VN47

*เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2566* ลาวไก • ซาปา • โบสถ์หินซาปา ทะเลสาบซาปา • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,999 ฿14,999
 

 

2310-BT-VN412

*เดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 2566* ลาวไก •ซาปา • หมู่บ้านชาวเขา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • ตลาดซาปา • สะพานแก้วมังกรเมฆ • ฮานอย • ฮานาม • วัดตามจุ๊ก ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,999 ฿16,999
 

 

2309-BT-VN45

*เดินทาง : มีนาคม - กันยายน2566* นิงบิงห์ • ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก • ฮาลอง • NIGHT MAKET ฮาลอง • อ่าวฮาลอง • ถ้ำสวรรค์ • ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง็อกเซิน ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,999 ฿14,999
 

 

2307-BT-VN42

*เดินทาง : มีนาคม - กรกฎาคม 2566* หมู่บ้านชาวเขา • ตลาดซาปา •ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ • ฮานอย • จัตุรัสบาดิ่ญ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,999 ฿18,999
 

 

2310-BT-VN41

*เดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 2566* ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านชาวเขา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • ตลาดซาปา • ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ฮานอย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,999 ฿13,999
 

 

2310-BT-VN63

**เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2566** โฮจิมินห์ซิตี้ • ฟานเทียด(มุยเน่) • นั่งรถจี๊ปสู่ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • มุยเน่ • ลำธารนางฟ้า • ดาลัด • นั่งกระเช้าวัดตั๊กลัม • Lumiere Light Garden • ดาลัด ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,999 ฿11,999
 

 

2310-BT-VN92

**เดินทาง: เมษายน - ตุลาคม 2566** นั่ง Cable Car สู่บานาฮิลล์ • สะพานมือ • สวนสนุก The Fantasy Park • Apec Park • สะพานมังกร • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,999 ฿11,999
 

 

2310-ZGDAD-2319VZ

** วันเดินทาง:พฤษภาคม - ตุลาคม 2566** สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,990 ฿13,990
 

 

2310-ZGDAD-2318VZ

** วันเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2566** ดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้ง – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,990 ฿12,990
 

 

2310-ZGDAD-2317VZ

** วันเดินทาง:มิถุนายน - ตุลาคม 2566** เมืองเว้ – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – พระราชวังดายโนย – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – ตลาดองบา – วัดเจดีย์เทียนมู่ – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,990 ฿14,990
 

 

2305-ZGDAD-2308VZ

** วันเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2566** เมืองเว้ – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – พระราชวังดายโนย – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – ตลาดองบา – วัดเจดีย์เทียนมู่ – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,990 ฿13,990
 

 

2305-ZGDAD-2307VZ

** วันเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2566** ดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้ง – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,990 ฿12,990
 

 

2310-ZGHAN-2313VN

** วันเดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 2566** ฮานอย – เมืองซาปา – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,990 ฿14,990
 

 

2306-ZGHAN-2311WE

** วันเดินทาง : เมษายน-มิถุนายน 2566** ฮานอย – ฮหว่าบิ่ญ – มกโจว – ไร่ชารูปหัวใจ – สะพานกระจก – เมืองนิงห์บิงห์ –ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,990 ฿21,990
 

 

2306-ZGHAN-2310WE

** วันเดินทาง : เมษายน-มิถุนายน 2566** ฮานอย – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,990 ฿16,990
 

 

2310-BTVN47

**เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2566** ลาวไก • ซาปา • โบสถ์หินซาปา ทะเลสาบซาปา • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต • ฮานอย ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,999 ฿14,999
 

 

2309-BTVN45

**เดินทาง: มีนาคม - กันยายน 2566** นิงบิงห์ • ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก • ฮาลอง • NIGHT MAKET ฮาลอง • ฮาลอง • อ่าวฮาลอง • ถ้ำสวรรค์ • ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง็อกเซิน ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,999 ฿14,999
 

 

2310-BTVN44

*เดินทาง : มกราคม - ตุลาคม 2566* กรุงฮานอย • หมู่บ้านชาวเขา • ตลาดซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก • Moana Sapa • น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ • จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกซิน • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย • ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,999 ฿15,999
 

 

2310-BTVN98

**เดินทาง: มีนาคม - ตุลาคม 2566** ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • เมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • ร้านไข่มุก • บาน่าฮิลล์ • เมืองดานัง • สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • ร้านไม้ไผ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,999 ฿14,999
 

 

2310-BTVN19

**เดินทาง:ตุลาคม 2565 - ปีใหม่ 2566** สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ร้านไข่มุก • เว้ • วัดเทียนมู่ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม • บาน่าฮิลล์ • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,999 ฿11,999
 

 

2310-BTVN89

**เดินทาง:สิงหาคม 2565-มีนาคม 2566** นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ • สะพานสีทอง • Fantasy Park • หมู่บ้านฝรั่งเศส • เมืองเว้ • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดองบา • ล่องเรือแม่น้ำหอม • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • เมืองโบราณฮอยอัน • สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,999 ฿14,999
 

 

2304-BTVN95

**เดินทาง : มกราคม - เมษายน 2566** เมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ตลาดดองบา • ล่องเรือแม่น้ำหอม • พระราชวังอันดินห์ • Incense Village • นั่ง Cable Car สู่บานาฮิลล์ • วัดลินห์อึ๋ง • คาเฟ่ Son Tra Marina • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,999 ฿15,999
 

 

2310-BTVN87

**เดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 2566** ดานัง • สะพานมังกร • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • บานาฮิลล์ • วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ตลาดฮาน • ร้านเยื่อไผ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,999 ฿13,999
 

 

2310-BTVN93

**เดินทาง : กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2566** สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • ร้านเยื่อไผ่ • เว้ • ร้านไข่มุก • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดองบา • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,999 ฿13,999
 

 

2310-BTVN88

**เดินทาง : 20-23 ตุลาคม 2565** บาน่าฮิลล์ • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square • Apec Park • สะพานมังกร ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,999 ฿9,999
 

 

2310-BTVN081

**เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2566** ดานัง • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ • วัดลินห์อึ๋ง • เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม • เจดีย์เทียนมู่ • หมู่บ้านกั๊มทาน • ล่องเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • สะพานมังกร • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,999 ฿12,999
 

 

2310-BTVN84

**เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2566** ดานัง • สะพานมังกร • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ตลาดฮาน • ร้านเยื่อไผ่ • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • บาน่าฮิลล์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,999 ฿13,999
 

 

2303-BT-VN94DD4

**เดินทาง : ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566**โฮจิมินห์ซิตี้ • ฟานเทียด(มุยเน่) • นั่งรถจี๊ปสู่ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ลำธารนางฟ้า • ดาลัด • น้ำตกดาลันตา • Lumiere Light Garden • ตลาดกลางคืนดาลัด • ดาลัด • นั่งกระเช้า • วัดตั๊กลัม • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย • โฮจิมินห์ซิตี้ • ล่องเรือรับประทานอาหารเย็น • ไปรษณีย์กลาง • โบสถ์นอร์เทรอดาม • ตลาดเบนถัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,999 ฿12,999
 

 

2303-BTVN22

**เดินทาง:พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566** แกรนด์เวิลด์ ฟูโก๊วก • นั่งกระเช้าเข้าสู่เกาะ Hon Thom Nature Park • สวนสนุกซันเวิร์ลฮอนตัม • สวนน้ำอควาโทเปีย • ลองบีชเซ็นเตอร์ • ตลาดไนท์มาร์เก็ต • เกาะฟูโก๊วก • ศาลเจ้าดิงเกา • ซันเซ็ต ซานาโต บีชคลับ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,999 ฿13,999
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้